Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024

 

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
  Jeśli osoba fizyczna jest beneficjentem programu "Czyste Powietrze" lub wcześniejszych edycji "Moja Woda" należy przy rejestracji konta podać dokładnie ten sam adres mailowy, który był użyty we wcześniej złożonym wniosku dot. w/w programów.
  .
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.0.0), dostępny po lewej stronie w zakładce "Programy i konkursy->Formularze wniosków" po zalogowaniu się do Portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych. (Do otwarcia i wypełnienia formularza niezbędny jest darmowy program Adobe Reader)

 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą "SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF" - dostępnej na portalu beneficjenta po zalogowaniu.

 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:
  w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9
  w godzinach jego pracy tj. 7:30 - 15:30

  albo
  za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez Portal Beneficjenta https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl oraz stronę internetową https://bip.wfosigw.rzeszow.pl

Informacje w sprawie szczegółów Programu:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 17 853 63 61 wew. 164, 145 lub 140

 

Załączniki:
Pobierz plik (program_priorytetowy_moja_woda.pdf)program_priorytetowy_moja_woda.pdf[01. Program Priorytetow "Moja Woda"]212 kB
Pobierz plik (regulamin_moja_woda.pdf)regulamin_moja_woda.pdf[02. Regulamin naboru PP "Moja Woda"]306 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_płatnosc_w_ramach_Programu_Priorytetowego_Moja_Woda_z1.docx)Wniosek_o_płatnosc_w_ramach_Programu_Priorytetowego_Moja_Woda_z1.docx[04. Wzór wniosku o płatność PP ]65 kB
Pobierz plik (jak_zlozyc_wniosek_o_platnosc.pdf)jak_zlozyc_wniosek_o_platnosc.pdf[04a. Instrukcja "Jak złożyć wniosek o płatność"]376 kB
Pobierz plik (wzor_protokolu_koncowego_odbioru_przedsiewziecia.docx)wzor_protokolu_koncowego_odbioru_przedsiewziecia.docx[05. Wzór protokołu końcowego odbioru PP "Moja Woda" ]32 kB
Pobierz plik (wzor_oswiadczenia_o_samodzielnym_montazu.docx)wzor_oswiadczenia_o_samodzielnym_montazu.docx[06. Wzór oświadczenia o samodzielnym montażu]35 kB

Dla Beneficjentów, którzy wzięli udział w pierwszej edycji Programu Moja Woda tj. złożyli wniosek o dofinansowanie w 2020 r., WFOŚiGW wydłuża możliwy termin realizacji zadań do 20 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do dnia 15.03.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że celem rozliczenia zadania i wypłaty środków należy złożyć wniosek o płatność nie później niż do dnia 30.03.2022 r.

Logo Moja Woda

Ponad 31 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych zarejestrowano na Portalach Beneficjenta w ramach drugiej edycji rządowego programu „Moja Woda”. Nabór zakończył się 10 czerwca br. Łączna kwota finansowania we wnioskach złożonych elektronicznie wyniosła 160 mln zł. Kwotę ostateczną wynikającą z wniosków złożonych w wersji papierowej poznamy po 12 lipca.

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce. Ma temu służyć zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych do utrzymania przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu „Moja Woda” zmniejszą tym samym zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej.

Jeszcze tylko do 10 czerwca br. będzie można składać elektroniczne wnioski w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”.

WAŻNE:

Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta (beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl) Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusz będzie przyjmować do 12 lipca 2021 r.

Tym samym tylko wnioski, które zostaną wysłane elektronicznie do 10 czerwca 2021, a do 12 lipca 2021 uzupełnione zostaną w wersji papierowej będą podlegać rozpatrzeniu. Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej po 12 lipca 2021 nie będą rozpatrywane.

 

Szanowni Państwo

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i można dostarczyć w wersji papierowej osobiście, lecz zaleca się za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres:
  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów
  w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.
  albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez Portal Beneficjenta oraz stronę internetową www.bip.wfosigw.rzeszow.pl.


Informacje w sprawie szczegółów Programu:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 16 67 60 117, 17 852 23 44