WNIOSKI

Wnioski podlegają procedurze załatwiania wówczas gdy złożone zostaną na wzorach obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz spełniają "Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie".