Jeszcze tylko do 10 czerwca br. będzie można składać elektroniczne wnioski w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”.

WAŻNE:

Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta (beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl) Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusz będzie przyjmować do 12 lipca 2021 r.

Tym samym tylko wnioski, które zostaną wysłane elektronicznie do 10 czerwca 2021, a do 12 lipca 2021 uzupełnione zostaną w wersji papierowej będą podlegać rozpatrzeniu. Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej po 12 lipca 2021 nie będą rozpatrywane.