Moja Woda

 • Wydłużenie terminu realizacji zadania dla wniosków o dofinansowanie składanych w 2020 r.

  Dla Beneficjentów, którzy wzięli udział w pierwszej edycji Programu Moja Woda tj. złożyli wniosek o dofinansowanie w 2020 r., WFOŚiGW wydłuża możliwy termin realizacji zadań do 20 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do dnia 15.03.2022 r.

  Jednocześnie informujemy, że celem rozliczenia zadania i wypłaty środków należy złożyć wniosek o płatność nie później niż do dnia 30.03.2022 r.

 • Ponad 31 tys. wniosków w drugiej edycji programu "Moja Woda"

  Logo Moja Woda

  Ponad 31 tysięcy wniosków na dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych zarejestrowano na Portalach Beneficjenta w ramach drugiej edycji rządowego programu „Moja Woda”. Nabór zakończył się 10 czerwca br. Łączna kwota finansowania we wnioskach złożonych elektronicznie wyniosła 160 mln zł. Kwotę ostateczną wynikającą z wniosków złożonych w wersji papierowej poznamy po 12 lipca.

  Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce. Ma temu służyć zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych do utrzymania przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje zrealizowane w ramach programu „Moja Woda” zmniejszą tym samym zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej.

 • Komunikat w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadania PP "Moja Woda"

  KOMUNIKAT

  WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że wydłużony zostaje możliwy termin realizacji zadania w ramach Programu priorytetowego Moja Woda z 6 miesięcy na 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – dla wniosków składanych od dnia 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r.

  W związku z powyższym:

  1. jeśli jesteś BENEFICJENTEM Programu Moja Woda tj. otrzymałeś pismo z informacją o otrzymanym dofinansowaniu i nadanym numerem umowy dotacji – w celu wydłużenia terminu realizacji zadania wyślij na adres Funduszu pismo z prośbą o wydłużenie tego terminu do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
  2. jeśli jesteś WNIOSKODAWCĄ Programu Moja Woda, tj. nie otrzymałeś jeszcze pisma z informacją o przyznanym dofinansowaniu – masz możliwość realizacji zadania do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, informację o tym otrzymasz w piśmie informującym o przyznaniu dofinansowania.
 • Informacje ogólne o PP Moja Woda

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

  Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

  Program realizowany będzie w latach 2020-2024.

  Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

  Wnioski o dofinansowanie dostępne do pobrania po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w PP Moja Woda

  Szanowni Państwo

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

  Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie, określone są w treści Programu, Regulaminie naboru wniosków, dostępnymi pod adresem Wymagana dokumentacja.

  W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione za pomocą Portalu Beneficjenta i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku.