Dla Beneficjentów, którzy wzięli udział w pierwszej edycji Programu Moja Woda tj. złożyli wniosek o dofinansowanie w 2020 r., WFOŚiGW wydłuża możliwy termin realizacji zadań do 20 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do dnia 15.03.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że celem rozliczenia zadania i wypłaty środków należy złożyć wniosek o płatność nie później niż do dnia 30.03.2022 r.