Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2023 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest; Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest"

 

  1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest", ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2023 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

  2. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2023 wynosi - 6 423 978,61 zł, w tym:
    ze środków WFOŚiGW  - 755 762,19 zł
    ze środków NFOŚiGW  - 5 668 216,42 zł.

  3. Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia 09.06.2023 r. do dnia 15.10.2023 r. z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku.

  4. Termin naboru wniosków określa się od dnia 09.06.2023 r. do dnia 23.06.2023 r.
  5. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory wniosków.
  6. Aktualne wzory dokumentów programowych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Składając zarówno wniosek o dofinansowanie W-AZBEST w celu przyznania dotacji, jak również Wniosek o płatność wraz z załącznikami w celu rozliczenia zadania i wypłaty środków należy korzystać z aktualnych wzorów.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (program_azbest_cz1.pdf)program_azbest_cz1.pdf[01. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest; Część 1)]528 kB
Pobierz plik (regulamin_naboru_wnioskow_2023.docx)regulamin_naboru_wnioskow_2023.docx[02. Regulamin naboru wniosków]48 kB
Pobierz plik (wniosek_o_dofinansowanie_azbest_2023.xlsm)wniosek_o_dofinansowanie_azbest_2023.xlsm[03. Wniosek o dofinansowanie azbest]180 kB
Pobierz plik (wzor_umowy_dotacji_azbest.docx)wzor_umowy_dotacji_azbest.docx[04. Wzór umowy dotacji azbest W-AZBEST]34 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_o_wyborze_wykonawcy-zal_1_do_umowy.docx)oswiadczenie_o_wyborze_wykonawcy-zal_1_do_umowy.docx[04a. Załącznik nr 1 do umowy - oświadczenie o wyborze wykonawcy]30 kB
Pobierz plik (wniosek_o_platnosc-zal.2_do_umowy.docx)wniosek_o_platnosc-zal.2_do_umowy.docx[04b. Załącznik nr 2 do umowy - wniosek o płatność]28 kB
Pobierz plik (wzor_protokolu_odbioru-zal._3_do_umowy.docx)wzor_protokolu_odbioru-zal._3_do_umowy.docx[04c. Załącznik nr 3 do umowy - wzór protokołu odbioru]20 kB
Pobierz plik (wzor_informacji_azbest.docx)wzor_informacji_azbest.docx[05. Wzór informacji]130 kB