Ogłoszenie o naborze wniosków na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest
w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW

pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest; Część 2)
Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
realizowane w gospodarstwach rolnych"

 

  1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane
    w gospodarstwach rolnych" ogłasza nabór wniosków na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, które powstały w wyniku realizacji przedsięwzięć w ramach inwestycji A1.4.1. "Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych" Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

  2. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2023 wynosi - 4 000 000,00 zł

  3. Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia 17.10.2022 r. do dnia 15.11.2026 r. z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku.

  4. Termin naboru wniosków określa się od dnia 21.09.2023 r. do dnia 27.10.2023 r.

  5. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory.

  6. Wzory dokumentów programowych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (program_priorytetowy_azbest_cz_2_cz1.pdf)program_priorytetowy_azbest_cz_2_cz1.pdf[01. Program Priorytetowy]493 kB
Pobierz plik (regulamin_naboru_wnioskow_azbestr_2023.docx)regulamin_naboru_wnioskow_azbestr_2023.docx[02. Regulamin Naboru wniosków azbest dla rolników]50 kB
Pobierz plik (wniosek_o_dofinansowanie_azbest_rolniczy_2023r.xlsm)wniosek_o_dofinansowanie_azbest_rolniczy_2023r.xlsm[03. Formularz wniosku]177 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_o_wyborze_wykonawcy_azbestr_zal_1_do_umowy.docx)oswiadczenie_o_wyborze_wykonawcy_azbestr_zal_1_do_umowy.docx[04. Oświadczenie o wyborze wykonawcy azbest dla rolników Zał. 1 do umowy]30 kB
Pobierz plik (wniosek_o_platnosc_azbestr_dla_rolnikow_zal_2_do_umowy.docx)wniosek_o_platnosc_azbestr_dla_rolnikow_zal_2_do_umowy.docx[05. Wniosek o płatność azbest dla rolników Zał. 2 do umowy]29 kB
Pobierz plik (wzor_protokolu_odbioru_azbest_dla_rolnikow_zal_3_do_umowy.docx)wzor_protokolu_odbioru_azbest_dla_rolnikow_zal_3_do_umowy.docx[06. Wzór protokołu odbioru azbest dla rolników Zał. 3 do umowy]20 kB
Pobierz plik (wzor_umowy_dotacji_azbest_rolniczych.pdf)wzor_umowy_dotacji_azbest_rolniczych.pdf[07. Wzór umowy dotacji azbest dla rolników]137 kB