Informacja o zamknięciu naboru wniosków w ramach

„Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 15.12.2023 roku zamyka nabór wniosków o dotację na zadania polegające na wsparciu działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych w naborze.

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski złożone do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej do dnia 15.12.2023 r. oraz wnioski nadane do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w placówce pocztowej do godz. 24.00 tego dnia.

Wnioski złożone po ogłoszeniu zakończenia naboru w przypadku dostępności środków będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Funduszu.