Wyniki naboru konkursowego wniosków o dotację, prowadzonego w dniach 20.03.2023 r. - 14.04.2023 r. w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

 

WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że został rozstrzygnięty nabór wniosków o dotację złożonych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w trybie konkursowym.
Wyniki naboru zostały przedstawione w formie list rankingowych - dla każdego obszaru tematycznego oddzielna lista. Listy zawierają wnioski ocenione pozytywnie, uszeregowane pod względem ilości zdobytych w trakcie oceny punktów.

Podjęte przez Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie dnia 29.08.2023 r. decyzje o udzieleniu dofinansowania uwzględniają budżet dla naboru wniosków ogłoszonego w roku bieżącym po zawarciu aneksu z NFOŚiGW do umowy udostępnienia środków zwiększającego kwotę udzielonej dotacji.

W ramach niniejszego naboru zostały złożone 16 wniosków, z czego 15 wniosków zostało ocenionych pozytywnie pod względem spełnienia kryteriów dostępu, kryteriów jakościowych punktowych i jakościowych dopuszczających i wobec wszystkich 15 podjęto decyzje o udzieleniu dofinansowania. Nie dokonano pozytywnej oceny dla 1 wniosku z powodu baraku złożenia uzupełnień w terminie określonym w Regulaminie naboru.

Wnioskodawcy, podejmujący się realizacji zadań, dla których Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie udzielił dofinansowania będą sukcesywnie zapraszani do podpisania umowy dotacji.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (lista_rankingowa_niskoemisyjny_transport.xlsx)lista_rankingowa_niskoemisyjny_transport.xlsx[01. Lista rankingowa niskoemisyjny transport]11 kB
Pobierz plik (lista_rankingowa-czyste_powietrze_przeciwdzialanie_emisjom.xlsx)lista_rankingowa-czyste_powietrze_przeciwdzialanie_emisjom.xlsx[02. Lista rankingowa - czyste powietrze przeciwdziałanie emisjom]12 kB
Pobierz plik (lista_rankingowa-OZE_.xlsx)lista_rankingowa-OZE_.xlsx[03. Lista rankingowa - OZE]14 kB