Wyniki naboru wniosków o dotację, prowadzonego w dniach 12.06.2023 r. - 30.06.2023 r.
w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - część 2) Fundusz Ekologii

 


WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że został rozstrzygnięty nabór wniosków o dotację złożonych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - część 2) Fundusz Ekologii.


Wyniki naboru zostały przedstawione w formie Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania. Lista zawiera wnioski ocenione pozytywnie według kryteriów dostępu i kryteriów jakościowych dopuszczających wskazanych w Programie.


Z uwagi na alokację środków WFOŚiGW w Rzeszowie prowadzi nabór uzupełniający.

 

Załączniki:
Pobierz plik (lista_wnioskow_zakwalifikowanych_do_dofinansowania.xls)lista_wnioskow_zakwalifikowanych_do_dofinansowania.xls[01. Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania]35 kB