Ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów na rok 2022

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 12 maj 2022 roku wstrzymuje nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów na rok 2022 z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych w naborze.