Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 19 marca 2019 roku wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu ochrony z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na cel.

  1. Budżet naboru w roku 2019 na zadania bieżące z zakresu Ochrony Przyrody wynosił 200.000,00 zł.
  2. Ilość złożonych wniosków od rozpoczęcia naboru tj. od 18.02.2019 r. do 19.03.2019 r. wynosi 8 na łączną wnioskowaną kwotę dotacji 254.195,86 zł.
  3. Wnioski złożone po 19 marca 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Powyższa informacja nie dotyczy naboru wniosków w ramach PP "Czyste Powietrze".