Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodów osobowych dla WFOŚiGW w Rzeszowie- treść ogłoszenia