Treść pytania:

„Czy dopuszczacie Państwo auto 5 drzwiowe o konstrukcji typu hatchback ?”

Treść odpowiedzi:

Odpowiadając na pytanie o treści: "Czy dopuszczacie Państwo auto 5 drzwiowe o konstrukcji typu hatchback?" - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyjaśnia, że wymaganym parametrem technicznym (określonym w załączniku nr 1 do SIWZ o nazwie "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia") jest nadwozie typu SEDAN. Nie dopuszcza się nadwozia typu HATCHBACK.