13.03.2007r. Przetarg nieograniczony: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla WFOŚiGW w Rzeszowie-unieważniony na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 PZP