05.12.2006r. Przetarg nieograniczony: Przetarg nieograniczony na sporządzenie wyceny wartości rynkowej instalacji termicznego przekształacania odpadów firmy SEILER (Austria) -unieważniony na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 PZP