01.12.2006r. Przetarg nieograniczony: Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych dla WFOŚiGW w Rzeszowie- unieważniony na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 PZP