01.10.2009r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczony na: Dostawę sprzętu komputerowego dla WFOŚiGW w Rzeszowie- treść ogłoszenia