01.10.2009r. Przetarg nieograniczony: Dostawę sprzętu komputerowego dla WFOŚiGW w Rzeszowie- treść ogłoszeniaSIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZ, Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu