28.07.2009r.Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczononego: Dostawa samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie :

Informacja o wyborze oferty.