20.07.2009r.Zmiany w dokumentach związanych z przetargiem nieograniczonym: Dostawa samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie :

1) zmiana w treści ogłoszenia,

2) zmiana SIWZ,

3) zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ

4) zmiana Załącznika nr 4 do SIWZ


Pytania i odpowiedzi - do pobrania