Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego dla WFOŚiGW w Rzeszowie - treść ogłoszenia