Pytania i odpowiedzi


Do Wykonawców
w przetargu nieograniczonym
nr. WFOS.OA/251/1/13

 

dot. postępowania o udzielenie zamówieniu publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla WFOŚiGW w Rzeszowie”

Pytanie nr 1 dotyczy punktu III – Komputer typu notebook szt.1

Czy Zamawiający dopuści markowego notebooka wiodącego na polskim rynku producenta, który posiada czytnik kart pamięci z obsługą kart SD, SDHC, SDXC, MS bez obsługi standardu XD. Karty XD nie są stosowane w nowym sprzęcie od kilku lat i zostały całkowicie zastąpione przez standard SD.

Czy Zamawiający dopuści markowego notebooka wiodącego na polskim rynku producenta, który będzie wyposażony w baterię zapewniającą pracę min.7 godzin, analogicznie do wymagań dotyczących notebooków z punktu IV szt.2.

 

Odpowiedź zamawiającego:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dopuszcza notebooka wyposażonego :

  • w czytnik kart pamięci z obsługą kart SD, SDHC, SDXC, MS bez obsługi standardu XD;
  • w baterię zapewniającą pracę min.7 godzin.

 

Pytanie nr 2 dotyczy punktu IV – Komputer typu notebook szt.2

Czy Zamawiający dopuści markowego notebooka wiodącego na polskim rynku producenta, który posiada czytnik kart pamięci z obsługą kart SD, SDHC, SDXC, MS bez obsługi standardu XD. Karty XD nie są stosowane w nowym sprzęcie od kilku lat i zostały całkowicie zastąpione przez standard SD.

 

Odpowiedź zamawiającego:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dopuszcza notebooka wyposażonego w czytnik kart pamięci z obsługą kart SD, SDHC, SDXC, MS bez obsługi standardu XD.