Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż wykorzystano 100% krajowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie.
W związku z powyższym, wypłata środków Beneficjentom „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” będzie możliwa po ustaleniu nowego limitu tj. początkiem roku 2020.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod podanych adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/limity-pomocy-de-minimis.