WFOŚiGW w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
 2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa podkarpackiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

 1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
 2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
 3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do Sekretariatu:

  1. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10,15-027 Białystok

  2. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-900 Bydgoszcz

  3. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk

  4. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice

  5. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Św. Jerzego 26, 66-400 Gorzów Wielkopolski

  6. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21, 25-112 Kielce,

  7. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Koszalinie, ul. Partyzantów 7/9, 75-411 Koszalin

  8. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie,ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków

  9. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin

  10. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi, ul. Zbocze 16a, 92-003 Łódź

  11. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn

  12. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu, ul. Oleska 123, 45-233 Opole

  13. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań

  14. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie, ul. Prof. L. Chmaja 3, 35-021 Rzeszów

  15. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin

  16. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa

  17. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu, Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie – 17 853 63 61 wew. 101.

Załączniki:
Pobierz plik (program_priorytetowy.pdf)program_priorytetowy.pdf[1. "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"]758 kB
Pobierz plik (regulamin_naboru_wapnowanie.pdf)regulamin_naboru_wapnowanie.pdf[2. Regulamin naboru wniosków w ramach programu pn.: "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"]131 kB
Pobierz plik (w-22_wniosek_o_wsparcie_wapnowania_gleb_v_z_dn_2019.01.11.docx)w-22_wniosek_o_wsparcie_wapnowania_gleb_v_z_dn_2019.01.11.docx[3. Wniosek o wsparcie wapnowania gleb]62 kB
Pobierz plik (zalacznik_do_wniosku-pomoc_de_minimis.docx)zalacznik_do_wniosku-pomoc_de_minimis.docx[3.1 Załącznik do wniosku - informacja o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie]28 kB
Pobierz plik (instrukcja_wypelniania_wniosku-wapnowanie_2019.11.01.docx)instrukcja_wypelniania_wniosku-wapnowanie_2019.11.01.docx[4. Instrukcja wypełniania wniosku - wapnowanie]51 kB
Pobierz plik (instrukcja_wypelniania_zalacznika_do_wniosku.docx)instrukcja_wypelniania_zalacznika_do_wniosku.docx[4.1 Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku]25 kB