Czyste Powietrze

 • Szkolenie warsztatowe pn. Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

  Zdjęcie_01W dniu 10.11.2023 r. odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń warsztatowych poświęconych Programowi Priorytetowemu „Czyste Powietrze”. W spotkaniu, poprowadzonym przez przedstawicieli WFOŚiGW w Rzeszowie oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, uczestniczyli pracownicy jednostek samorządu terytorialnego obsługujący punkty konsultacyjno-informacyjne Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze.

  Szkolenie zostanie powtórzone 23 listopada oraz 13 i 15 grudnia 2023 r.

  Poniżej zamieszczamy prezentacje przedstawione w ramach szkolenia.

   

 • Zaproszenie na bezpłatne szkolenie warsztatowe pn. Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

  Wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zapraszamy na bezpłatne szkolenie warsztatowe pn. Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”.

  Szkolenie odbędzie się w czterech terminach:

  10 listopada 2023 r. Rzeszów - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 - 010 Rzeszów (Aula drugie piętro).

  Formularz zgłoszeniowy

  23 listopada 2023 r. Tarnobrzeg - Tarnobrzeski Park Przemysłowo Technologiczny, al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg.

  Formularz zgłoszeniowy

  13 grudnia 2023 r. – Przemyśl - Urząd Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.

  Formularz zgłoszeniowy

  15 grudnia 2023 r. – Krosno - Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno.

  Formularz zgłoszeniowy

   

  Szkolenie warsztatowe skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego obsługujących punkty konsultacyjno-informacyjne Programu priorytetowego „Czyste Powietrze.

  Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest na adres mailowy, który został podany w formularzu zgłoszeniowym. W sytuacji nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach do trzech dni przed spotkaniem. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę szkolenia.

  W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

  Zapisy będą trwać do wyczerpania puli wolnych miejsc w każdym wyznaczonym terminie. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc w wybranym terminie prosimy o rejestrację na inny termin.

  Program spotkań w załączeniu.

  Organizator spotkania:

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

  1. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

  tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, 17 747 64 88

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Bezpłatne szkolenie warsztatowe pn. „Prefinansowanie w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze”

  Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Rzeszowie zapraszają na bezpłatne szkolenie warsztatowe pn. „Prefinansowanie w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze”.

  Szkolenie odbędzie się 12 czerwca 2023 r. w godzinach od 9:30 do 14:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna).

  Szkolenie warsztatowe skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego.

  Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie zapisu wysyłane jest na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. W sytuacji nieotrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę szkolenia.

  Organizator spotkania:

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

  Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

  tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, 17 747 64 88

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Agenda spotkania w załączniku.

   

 • Spotkanie informacyjne pt. „Program Priorytetowy Czyste Powietrze – aktualne zasady oraz wprowadzenie do Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027”

  Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Rzeszowie zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pt. „Program Priorytetowy Czyste Powietrze – aktualne zasady oraz wprowadzenie do Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027”.

  Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2023 r. od godz. 12:00 do 14:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 - 010 Rzeszów Sala 212 piętro 2.

  Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko oraz tytuł spotkania) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora lub telefonicznie pod numer 17 747 64 88/82.

  Szczegółowe informacje na temat programu spotkania dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego.

   

 • Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" od dnia 03.01.2023 r.

  Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" od dnia 03.01.2023 r.

   

  Treść ogłoszenia do pobrania poniżej w sekcji Załączniki.

   

  Szczegóły i dokumenty programowe dostępne są tutaj -> https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

   

 • Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" w zakresie udzielania prefinansowania dla beneficjentów Części 2) i Części 3) Programu

  Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"
  w zakresie udzielania prefinansowania dla beneficjentów Części 2) i Części 3) Programu

  PrefinansowanieCzyste Powietrze

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. ulegnie zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

  Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki). Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:

  • Programem,
  • wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz instrukcją wypełniania,
  • Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.


  Warunki dotacji z prefinansowaniem

  • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku).
  • Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
  • Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.
  • Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

  Dla kogo prefinansowanie?

  Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 2) i Części 3) Programu.

  Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

  Gdzie składać wnioski?

  Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program) należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

  Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

  • wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
  • w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.
   Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:
   • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
   • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
   • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

  Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

  Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie opisanej powyżej zmiany Programu rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

  Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 2) albo Części 3) Programu przed dniem 15.07.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania na dotację z prefinansowaniem. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

  Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

  Od dnia 15.07.2022 r. wprowadza się do Programu zmiany, dotyczące prefinansowania przedsięwzięć oraz wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Części 2) Programu do 47 000 zł i Części 3) Programu do 79 000 zł.

  W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:

  • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
  • Wzór Wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.
  • Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania, dostępny w Portalu Beneficjenta wfośigw oraz serwisie gov.pl na: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze.

  Opracowano wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu oraz wymaganych załączników oraz instrukcję jego wypełniania.

   

  Wymagana dokumentacja dostępna jest na stronie: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja

   

   

 • Komunikat w sprawie przeprowadzenia ankiet telefonicznych w Programie Priorytetowym "Czyste Powietrze"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wraz z Narodowym Funduszem przeprowadza ankietę telefoniczną mającą na celu zebranie opinii beneficjentów Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", którzy zrealizowali swoje inwestycje w IV kwartale 2021 r. Ankieta ma na celu ocenę efektywności programu, poznanie doświadczeń beneficjenta w ramach programu i wprowadzenie przyszłych ulepszeń programu.

   

   

 • Zmiany w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć PP "Czyste Powietrze"

  Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięćczy3

  Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 1025) z dniem 16 maja 2022 r. zniesiono w Polsce stan epidemii ustanawiając stan zagrożenia epidemicznego co skutkuje przywróceniem obowiązku kontroli projektów na miejscu ich realizacji, zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

  Według obowiązującej dokumentacji do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, kontroli podlegają wszystkie zadania w ramach przedsięwzięcia zrealizowane siłami własnymi przez Beneficjenta Programu, a wypłata środków może nastąpić po przeprowadzeniu kontroli i potwierdzeniu stanu faktycznego opisanego przez Beneficjenta we wniosku o płatność.
  Ponadto, NFOŚiGW/wfośigw może dokonać kontroli przedsięwzięcia samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne do zakończenia okresu trwałości przedsięwzięcia.

   

   

 • Nowe wsparcie dla punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach

  Zachęcamy wszystkie gminy w Polsce do udziału w programie „Czyste Powietrze”.Czyste Powietzrze

  Będziemy kontynuować wsparcie dla gmin!

  Dlatego utrzymane zostanie dofinansowanie punktów konsultacyjno-informacyjnych dla mieszkańców ze środków NFOŚiGW. Dodatkowo planowane jest zwiększenie rocznej kwoty na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego do 35 tys. zł.

  W najbliższym czasie uruchomimy także możliwość zawierania nowych porozumień i tym samym przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” kolejnych gmin, które dotychczas na to się nie zdecydowały.

  Obecnie w programie „Czyste Powietrze” jest już ponad 83% gmin. Jest to wielki sukces i siła programu „Czyste Powietrze”!

  Zaangażowanie się gmin w promocję i budowanie przekonania o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz pomoc mieszkańcom w złożeniu wniosku o dofinansowanie daje wymierne korzyści. Beneficjenci, którzy mają efektywne źródło ciepła i ocieplony dom zużywają mniej energii i jednocześnie mają zdrowsze, czystsze powietrze.

  Do programu zapraszamy wszystkie gminy, którym „leży na sercu” poprawa jakości powietrza i zdrowie mieszkańców!

   

 • Wydłużamy okres realizacji przedsięwzięcia w przypadku odmowy przyłączenia gazu przez operatora

  KOMUNIKAT

  Wydłużamy okres realizacji przedsięwzięcia w przypadku odmowy przyłączenia gazu przez operatora

  Od dnia 25 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, która poza wprowadzeniem III części z najwyższym poziomem dofinansowania przeznaczonej dla osób o najniższych dochodach, wprowadza możliwość wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

  Ze względu na szereg sygnałów wskazujących, że występują liczne opóźnienia w podłączaniu beneficjentów do sieci gazowej z winy operatora sieci, a wnioskodawcy nie mogą przez to dochować terminu realizacji przedsięwzięcia określonego na etapie składania wniosku o dofinansowanie i podpisywania umowy, do Programu został wprowadzony zapis umożliwiający wydłużenie tego terminu.

  Niewątpliwie są to okoliczności niezależne od beneficjenta, dlatego nie może być on obarczony z tego powodu jakimikolwiek konsekwencjami wynikającymi z Programu. Dodatkowo, w chwili wnioskowania o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia niejednokrotnie wnioskujący nie ma możliwości wskazania ostatecznego terminu wykonania przyłącza, na które oczekuje. Dlatego w tym przypadku nie obowiązuje zasada, że wydłużenie może nastąpić maksymalnie o 6 miesięcy, licząc od upływu maksymalnego terminu realizacji przedsięwzięcia.

  Możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia dotyczy wszystkich beneficjentów, również tych, którzy złożyli wnioski w ramach wcześniejszych wersji Programu.

  W przypadku uzyskania odpowiedzi od Polskiej Spółki Gazowniczej o braku możliwości wykonania przyłącza ze względu na zawieszenie przez spółkę realizacji nowych przyłączy przez najbliższe dwa lata, wprowadzona zmiana umożliwi beneficjentom Programu „Czyste Powietrze” skuteczną realizację umowy w ramach Programu, poprzez wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z wnioskiem złożonym do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

   

   

 • Ogłoszenie o naborze wniosków dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach części 3 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

  Ogłoszenie o naborze wniosków
  dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania
  w ramach części 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
  oraz o zmianie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie części 1 i części 2.

  Część 3 Programu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w oparciu o:

  • Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
  • wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 3 programu,
  • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

  W ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Część 3 programu umożliwia także dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.

  Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?

  Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
   a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
   lub
   ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/.

  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania zaświadczenia o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, na wniosek osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu, na podstawie art. 217 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.).

  Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

  Gdzie składać wnioski?

  Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program) należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

  Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

  • serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym), lub
  • aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW – konieczne dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.
   Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:
   • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
   • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
   • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

  Planowane jest uruchomienie możliwości składania wniosków o dofinansowanie poprzez strony internetowe Partnerów Programu, którzy udostępnią Aplikację API-GWD – będzie to wyłącznie forma elektroniczna wniosku z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Ten sposób składania wniosków będzie dostępny po uruchomieniu pierwszej aplikacji Partnera Programu. Lista Partnerów będzie dostępna na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl. Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Aplikacji API-GWD będzie podana odrębnym ogłoszeniem.

  Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

  Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 19 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 1 albo 2 Programu przed dniem 25.01.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania zgodnie z Częścią 3 programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 25.01.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach Części 3 programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

  Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

  Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadza się do Programu:

  1. Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:

  • Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu;
  • Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).

  2. Pozostałe istotne zmiany:

  • Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
  • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
  • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

  W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:

  • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
  • Wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji,
  • Wzór Wniosku o płatność.

  Informacje o uruchomieniu pożyczek dla gmin jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów Części 2 i Części 3 Programu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

  Ponadto informujemy, że dla umów dotacji zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji składanych od dnia 25.01.2022 r., rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w oparciu o formularz online wniosku o płatność dostęny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ - link do tej storony jest dostępny na Portalu Beneficjenta właściwego wfośigw oraz w serwisie „gov.pl” pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze (nie ma możliwości rozliczenia w oparciu o formularz pdf).

   

   

 • Zmiany w programie priorytetowym "Czyste Powietrze"

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie ulegnie zmianie program priorytetowy "Czyste Powietrze", w tym wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.

  Kluczowa zmiana to wprowadzenie nowej części Programu - Części 3) Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

  Najważniejsze zapisy w Części 3 Programu:

  • obniżenie, w porównaniu do progów obowiązujących w Części 2 programu, przeciętnego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia: 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe), 1 260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
  • wprowadzenie alternatywnego, w stosunku do dochodu, kryterium kwalifikowalności - prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
  • intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
  • maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
  • możliwość rozliczenia dotacji – maks. w pięciu transzach;
  • wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 36 miesięcy.

  Pozostałe zapisy Części 3 Programu są analogiczne do dotychczasowych ujętych w pozostałych częściach.

  Wprowadzono nowy Załącznik nr 2b "Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania".

  Dodatkowo, w ramach zmiany Programu zostały skorygowane niektóre pozostałe zapisy we wszystkich jego częściach oraz załącznikach, a najważniejsze z nich to:

  • usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
  • wskazanie w programie konieczności uwzględniania przy liczeniu powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą sezonowości jej prowadzenia, a szczegółowy sposób obliczenia będzie podany we wniosku o dofinansowanie;
  • wprowadzenie możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze" gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania innych kosztów. Zmiana będzie miała zastosowanie również do wcześniejszych wersji Programu;
  • dopuszczenie możliwości pozostawienia niespełniających docelowych wymagań aktów prawa miejscowego pieców kaflowych lub kominków, wyłączonych z użytkowania;
  • usunięcie kryterium oceny "Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publiczno-prawnych i cywilno-prawnych na rzecz właściwych wfośigw oraz NFOŚiGW i nie ma w stosunku do nich żadnych zaległości";
  • dopuszczenie możliwości wydłużenia realizacji przedsięwzięcia, gdy opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Zmiana będzie miała zastosowanie również do wcześniejszych wersji Programu;
  • dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
  • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

  Konkretna data wejścia w życie zmienionego Programu i rozpoczęcia naboru uzależniona jest od gotowości systemów informatycznych NFOŚiGW oraz wfośigw i zostanie podana w odrębnej wiadomości.

  Zapraszamy do zapoznania się z częścią zmienionych dokumentów do programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, które są również zamieszczone na stronie pod linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

  O pozostałych zmienianych dokumentach do programu poinformujemy po ich otrzymaniu od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   

 • Nieczynna ogólnopolska infolinia "Czyste Powietrze"

  Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia br. (Wigilia), ogólnopolska infolinia programu priorytetowego „Czyste Powietrze” będzie nieczynna.

   

   

   

 • Przypomnienie o wycofaniu dotacji na kotły węglowe w PP Czyste Powietrze

  Przypomnienie o wycofaniu dotacji na kotły węglowe

 • Projekt Doradztwa Energetycznego promowany na otwarciu punktu konsultacyjno-informacyjnego PP "Czyste Powietrze" w Tarnobrzegu

  Tarnobrzeg_1

   03.12.2021 r. w Tarnobrzeskim Parku  Przemysłowo - Technologicznym odbyła się konferencja, podczas której przedstawiciele tutejszego Urzędu Miasta, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zawarli porozumienie, na mocy którego w Tarnobrzegu powstaną dwa punkty konsultacyjno-informacyjne programu Czyste Powietrze.

  Na spotkanie w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo Technologicznym, inaugurujące działalność punktów konsultacyjnych programu ‚Czyste Powietrze,’ zaproszono także przewodniczących osiedli, w szczególności tych, gdzie przeważa zabudowa jednorodzinna.

   

   

   

   

   

  Tarnobrzeg_2

  Podczas uroczystej inauguracji działalności punktów konsultacyjnych Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Rzeszowie przedstawił ideę ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, a także możliwości finansowania przedsięwzięć w powyższych obszarach.

 • Utrudniony kontakt telefoniczny w dniach 23-24.09.2021

  Uprzejmie informujemy, że w dniach od 23 do 24 września 2021 roku część Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie będzie brała udział w konferencji. W związku z powyższym kontakt telefoniczny z Doradcami będzie utrudniony. Przepraszamy za niedogodności.

  Zapraszamy do kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Inauguracja Programu "Prosto po Czyste Powietrze"

  W Rzeszowie, w urzędzie marszałkowskim, został zainaugurowany program „Prosto po Czyste Powietrze”. Będzie on realizowany przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny, a jego celem jest wsparcie mieszkańców Podkarpacia w wymianie starych pieców, tzw. kopciuchów.

  Program PGNiG startuje na Podkarpaciu, gdyż województwo przyjęło lokalną uchwałę antysmogową. Zgodnie z nią do końca tego roku, wszyscy mieszkańcy, którzy mają kotły na paliwo stałe, czyli np. na węgiel, starsze niż 10 lat – muszą je wymienić.

  04

  O szczegółach projektu mówili podczas konferencji jej uczestnicy: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Arkadiusz Sekściński – wiceprezes ds. Rozwoju PGNiG, Henryk Mucha – prezes PGNiG Obrót Detaliczny, Bartłomiej Orzeł – pełnomocnik rządu ds. Programu Czyste Powietrze, Adam Skiba – prezes WFOŚiGW. W konferencji uczestniczyła także Anna Huk – członek zarządu województwa podkarpackiego oraz Mariusz Król – przewodniczący komisji rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 • Komunikat dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych

  Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

  Pełna treść komunikatu znajduje się tutaj:

  https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Komunikat-Narodowego-Funduszu-Ochrony-Srodowiska-i-Gospodarki-Wodnej-dla-gmin-w-sprawie-corocznej-przerwy-w-wydawaniu-zaswiadczenia-o-dochodach-dla-osob-fizycznych.pdf

   

 • Relacja ze szkolenia na temat Programu „Czyste Powietrze” zrealizowanego dla pracowników gmin w dniu 15 lipca 2021 r.

  W dSzkolenie_z_Programu_Czyste_Powietrzeniu 15 lipca 2021 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyły się kolejne warsztaty dla pracowników gmin zaangażowanych we wdrażanie Programu „Czyste Powietrze”.

  Szkolenie było jednym z elementów porozumienia, zawartego między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminami, dotyczącego współpracy w zakresie promocji oraz realizacji wspomnianego Programu.

  W ramach szkolenia, przeprowadzonego przez pracowników Działu Wniosków i Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW w Rzeszowie, przedstawiciele gmin zapoznali się z ogólnymi warunkami i zasadami przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu „Czyste Powietrze”, procesem składania wniosków o dofinansowanie, w związku z ubieganiem się o dotację na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, a następnie wniosku o płatność wymaganego w celu rozliczenia zrealizowanych prac. Przedstawiono również zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 r. obejmujące między innymi wprowadzenie tzw. ścieżki bankowej czyli możliwości skorzystania z Programu za pośrednictwem wybranych banków. W takiej sytuacji osoby zamierzające zrealizować przedsięwzięcie termomodernizacyjne mogą skorzystać z kredytu oraz dotacji, a formalności z tym związane są załatwiane w banku.

  W szkoleniu wzięło udział 145 osób, które na szczeblu gminnym będą odpowiedzialne za pomoc i udzielanie informacji – jak aplikować i jak rozliczyć się z przyznanego dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

 • Relacja z cyklu szkoleń na temat Programu „Czyste Powietrze” zrealizowanego dla pracowników gmin w dniach 11, 17, 18 czerwca 2021 r.

  Program_Czyste_Powietrze

  W dniach 11, 17 i 18 czerwca 2021 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyły się warsztaty dla pracowników gmin zaangażowanych we wdrażanie Programu „Czyste Powietrze”.

  Szkolenia były jednym z elementów porozumienia zawartego między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminami dotyczącego współpracy w zakresie promocji oraz realizacji wspomnianego Programu.

  W ramach szkolenia, przeprowadzonego przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie, pracownicy gmin zapoznali się z ogólnymi warunkami i zasadami przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu „Czyste Powietrze”, procesem składania wniosków o dofinansowanie, w związku z ubieganiem się o dotację na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, a następnie wniosku o płatność wymaganego w celu rozliczenia zrealizowanych prac. Przedstawiono również pozostałe kwestie związane z realizacją zawartego porozumienia.

  Łącznie, w ramach trzech edycji szkolenia, wzięło udział ponad 200 osób, które na szczeblu gminnym będą odpowiedzialne za pomoc i udzielanie informacji – jak aplikować i jak rozliczyć się z przyznanego dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

 • Kredyt Czyste Powietrze od 6 lipca w dwóch pierwszych bankach

  Logo NFOŚ

  Zapowiadana ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze”, czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ruszyła 6 lipca 2021 r. Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska są pierwszymi bankami, które rozpoczynają akcję kredytową. Pożyczki wyniosą do 100 tys. zł.

  Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to: rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku, bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach, bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia), korekta wniosku (wfośigw: tak, bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku). Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

 • Webinarium „Zasady dofinansowania inwestycji w ramach Programu Mój Prąd 3.0.”

  Zespół Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Rzeszowie zapraszają do udziału w webinarium „Zasady dofinansowania inwestycji w ramach Programu Mój Prąd 3.0.

  Spotkanie odbędzie się 12 lipca 2021 r. w godz. od 11:00 do 12:30.

  Rekrutacja do 11 lipca 2021 r. do godz. 15:00.

  Prezentacja odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

  Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Webinarium skierowane jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

  Webinarium jest bezpłatne. Finansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowane w ramach Projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

  PROGRAM:

  • Cel Programu „Mój Prąd”
  • Rodzaje przedsięwzięć
  • Budżet
  • Beneficjenci
  • Forma dofinansowania
  • Terminy i forma składania wniosków
  • Wymagane załączniki

  W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

  Zasady dofinansowania inwestycji w ramach Programu Mój Prąd 3.0  przedstawi – Doradca Energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Pan Łukasz Kucab.

  Informacje o wydarzeniu można znaleźć również na następujących stronach internetowych:

  Fundusze Europejskie:

  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-zasady-dofinansowania-inwestycji-w-ramach-programu-moj-prad-30/

  Fundusze Podkarpackie:

  http://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/1964-bezplatne-webinarium-zasady-dofinansowania-inwestycji-w-ramach-programu-moj-prad-3-0

  Facebook:

  https://www.facebook.com/photo/?fbid=173344631486535&set=a.150055130482152

  Instagram:

  https://www.instagram.com/p/CQ8StKUL55Z/

 • Lista banków, które w ramach programu "Czyste Powietrze" prowadzą nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

  Lista banków do pobrania tutaj:

  https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

   

   

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty zostanie nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w oparciu o:

  • Program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
  • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
  • wzór formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

  Dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub w wydzielonych w tych budynkach lokalach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  Więcej informacji o Programie, w tym osobach uprawnionych do składania wniosków, rodzajach przedsięwzięć i poziomach dofinansowania a także kryteriach wyboru przedsięwzięć i warunkach dofinansowania, można znaleźć w Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ oraz na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/.

  Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

 • Aktualności Jak radzi sobie Twoja gmina w programie „Czyste Powietrze”?

  Sprawdź jak radzi sobie Twoja gmina w programie "Czyste Powietrze":

  http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1822,jak-radzi-sobie-twoja-gmina-w-programie-czyste-powietrze.html

 • Nowości w programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe

  Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.

  Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Znamy datę ich wprowadzenia, będzie to 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w programie czyste powietrze od 1 lipca 2021 r.

 • Komunikat

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że przeprowadza ankiety wśród Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

  Ankieta ma na celu pozyskanie kluczowych informacji dotyczących oszczędności w gospodarstwie domowym z tytułu opłat za ogrzewanie budynku, po przeprowadzonej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

  Uzyskane odpowiedzi spostrzeżenia oraz wszelkie uwagi posłużą do dalszego ulepszania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz dyskusji o cenach energii dla odbiorców końcowych w Polsce.

   

 • Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć

  Na skutek utrzymującego się stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (spowodowanej koronawirusem i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19), czego konsekwencją jest brak możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu u Beneficjentów oraz w celu niewstrzymywania wypłat środków przyznanych Beneficjentom w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, wprowadziliśmy nowe rozwiązania, które umożliwią bieżące przeprowadzanie kontroli przedsięwzięć.

  Wprowadzony zostaje nowy rodzaj kontroli przedsięwzięć - kontrole dokumentów prowadzone w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku powyższym Beneficjenci Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” będą zobowiązani do uzupełnienia na wezwanie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej złożonych wniosków o płatność końcową o dodatkowe dokumenty potwierdzającą wykonanie zakresu rzeczowego wynikającego z przesłanych wcześniej dokumentów. Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej może wezwać o dostarczenie w szczególności:

  1. protokołu odbioru prac od wykonawcy (w przypadku realizacji zadania tzw. siłami własnymi taki protokół wypełnia Beneficjent),
  2. specyfikacji technicznej dla zakupionych urządzeń/materiałów/towarów i/lub karty produktu,
  3. etykiety efektywności energetycznej (dla urządzeń elektrycznych),
  4. karty gwarancyjnej urządzeń (przy instalacji pieców gazowych wpis instalatora wraz z pieczęcią świadczące o pierwszym uruchomieniu pieca),
  5. zdjęć dokumentujących zrealizowanie przedsięwzięcia (zdjęcia muszą być wyraźne, aby czytelne były wszelkie informacje na nich uwiecznione, np. tabliczki znamionowe oraz opatrzone datą wykonania fotografii np.: zamontowane urządzenie, sprzęt, (w przypadku termomodernizacji) wymiary wstawionych okien, drzwi, ocieplonej powierzchni budynku (miarka),
  6. podpisanego przez Beneficjenta oświadczenia o wykonaniu inwestycji zgodnie z zapisami umowy dofinansowania oraz wymogami Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
  7. innych niezbędnych dokumentów (w zależności od specyfiki przedsięwzięcia) dla potwierdzenia zrealizowania inwestycji.

  Po każdej przeprowadzonej w ten sposób kontroli na dokumentach sporządzony zostanie protokół, zgodnie ze wzorem określonym w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, który zostanie przekazany do Beneficjenta w celu informacji o przeprowadzeniu kontroli. W przypadku zastrzeżeń do zgodności zrealizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie lub zgodności ze stanem faktycznym wykazanych w protokole, Beneficjent będzie miał prawo do jednokrotnego złożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień mających wpływ na ustalenia zawarte w protokole.

  Pozytywny wynik przeprowadzonej kontroli na dokumentach będzie stanowił potwierdzenie wykonania czynności kontrolnych i jednocześnie będzie, wraz z wcześniej zatwierdzonym Wnioskiem o płatność, podstawą wypłaty środków na rzecz Beneficjenta.

   

 • Zaproszenie do podpisania porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

  Czyste PowietrzeWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie mając na uwadze działania na rzecz poprawy jakości powietrza pragnie zaprosić Gminy do podpisania porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Podjęcie współpracy ma na celu zwiększenie dostępności Programu oraz dotarcie do jak największej liczby mieszkańców naszego województwa.

  W dniu 21 października 2020 r. został ogłoszony nabór wniosków do drugiej części Programu „Czyste Powietrze”, który pozwoli mniej zamożnym osobom ubiegać się o większe środki finansowe. Wnioskowanie o podwyższony poziom dofinasowania uwarunkowane jest uzyskaniem zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenie stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku. Podstawowe informacje dotyczące wydawania zaświadczeń oraz podstawa prawna nakładająca na gminy nowy obowiązek znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://czystepowietrze.gov.pl/ w zakładce „Dla gmin”.

  W związku z powyższym został przygotowany nowy wzór porozumienia, który określa zasady pokrycia kosztów obsługi przez gminy procesu wydawania zaświadczeń. Wzór porozumienia wraz z załącznikami oraz wzór aneksu zostanie przesłany do każdej gminy województwa podkarpackiego w celu zapoznania się z ich treścią. W najbliższym czasie będzie przeprowadzona procedura:

  • zawierania porozumień dotyczących realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze", w tym zasad pokrywania kosztów ponoszonych przez gminę, o której poinformujemy Państwa w oddzielnej wiadomości,
  • aneksowania porozumień w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, które zastały już zawarte w celu uwzględnienia aktualnych zasad dofinansowania.

  Proces zawierania porozumień polegał będzie na przesłaniu do Państwa w najbliższym czasie (listopadzie, grudniu) przygotowanych porozumień.

  Porozumienia będą obejmowały finasowanie kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 października 2020 r. to jest wejścia w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.1565 z dnia 11.09.2020 r.).

  Warunkiem otrzymania przez gminę środków finansowych za wydane zaświadczenie oraz skutecznie złożony wniosek Beneficjenta jest zawarcie porozumienia.

  WFOŚiGW w Rzeszowie, aby pomóc pracownikom gmin realizować zadania określone w porozumieniu zorganizuje w formie webinarium cykl szkoleń nt. nowych aspektów funkcjonowania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Szkolenia będą skierowane do przedstawicieli gmin i poświęcone kwestiom porozumienia między WFOŚiGW, a gminami w zakresie obsługi Programu, w tym tematowi zaświadczeń o dochodach wydawanych wnioskodawcom uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania. Webinaria będą organizowane przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach Projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

   

 • Ogłoszenie o naborze wniosków dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 PP "Czyste Powietrze"

  Czyste PowietrzeCzęść 2 Programu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o:

  • Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 2 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów, oraz w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
  • wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 2 programu,
  • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

  W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

  Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

  Dla kogo dofinansowanie?

  Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
   1. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   2. 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

  Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

  Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

  Gdzie składać wnioski?

  Wnioski o dofinasowanie należy składać:

  • do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub
  • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.

  Wnioski o dofinansowanie można składać:

  • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
  • poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

  Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

  Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 14 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 1 programu przed dniem 21.10.2020 r. zmieniająca go na złożony w ramach części 2 programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 21.10.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach Części 2 programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w programie, tj. nie wcześniej niż przed dniem 15.05.2020 r.

  Informacje o uruchomieniu pożyczek dla gmin jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów Części 2 Programu oraz dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zostaną podanew odrębnych ogłoszeniach.

   

 • Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

  CzPNowa odsłona programu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

  • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
  • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
  • nowy regulamin naboru wniosków.

  Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

  Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

  W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

  Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

  Gdzie składać wnioski?

  Wnioski o dofinasowanie należy składać do:

  • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
  • lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

  Wnioski o dofinansowanie można składać:

  • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
  • poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

  Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

  Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

  Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

  Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

  Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

  Najważniejsze zmiany w Programie:

  • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
  • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
  • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
   - dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
   - dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
  • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
  • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
  • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
  • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
  • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
  • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
  • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
  • wzmocnienie współpracy z gminami;
  • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
  • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

   Więcej informacji na stronie -> Portalu Beneficjenta

   

 • Od 15 maja 2020 roku zmiany w Programie Priorytetowym "Czyste Powietrze"

  Czyste PowietrzeProgram Priorytetowy „Czyste Powietrze” wchodzi w kolejny etap. 15 maja 2020 roku zostanie opublikowana nowa wersja regulaminu wraz z formularzem wniosku 5.0.0. W wyniku zmian Program zostanie uproszczony, a proces oceny wniosku ulegnie przyśpieszeniu.

  Wprowadzone modyfikacje przewidują między innymi możliwość łączenia środków Programu Czyste Powietrze ze środkami gminnych programów ograniczania emisji oraz zmianę intensywności dofinansowania przedsięwzięć w formie dotacji. Pożyczki będą udzielane przez banki, które podejmą współpracę z NFOŚiGW w zakresie obsługi Programu. Głównym celem zmian jest zwiększenie dostępności Programu.

  Więcej informacji można uzyskać na stronie:

  https://www.gov.pl/web/klimat/czyste-powietrze-nabor-wnioskow-na-nowych-zasadach-od-15-maja-wspolpraca-z-bankami-i-pgnig-akademia-czystego-powietrza

   

 • Komunikat o możliwości wyliczania dochodów przez wnioskodawców Programu Czyste Powietrze na podstawie deklaracji PIT za rok 2018 w terminie do 31 maja 2020 roku

  UWAGA!

  Komunikat o możliwości wyliczania dochodów przez wnioskodawców Programu Czyste Powietrze na podstawie deklaracji PIT za rok 2018 w terminie do 31 maja 2020 roku.Logo

  "Według obowiązującej dokumentacji do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze:

  Osoby fizyczne opodatkowane:

  1. według skali podatkowej,
  2. według jednolitej 19% stawki podatku,

  które będą mogły skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zobowiązane są dołączyć do wniosku o dofinansowanie zeznanie podatkowe złożone w urzędzie skarbowym:

  • dla wniosków składanych do 30.04 danego roku - za przedostatni rok podatkowy licząc od daty złożenia wniosku,
  • dla wniosków składanych od 01.05 danego roku - za ostatni rok podatkowy licząc od daty złożenia wniosku.

  Dokumenty mówiące o wymogach dokumentacyjnych to:

  1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze,
  2. Metodyka pn.: "Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste Powietrze".

  Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) wprowadzono możliwość złożenia organowi podatkowemu zeznania podatkowego za 2019 rok oraz wpłacenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie (w przypadku PIT po 30 kwietnia 2020 r.), nie później jednak niż do 31 maja 2020 roku, bez konsekwencji karno-skarbowych dla podatnika.

  W związku z powyższym umożliwia się wnioskodawcom będącym osobami fizycznymi opodatkowanymi odpowiednio według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku dołączenie do wniosków o dofinansowanie składanych do 31 maja 2020 r. ostatniego złożonego w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego, tj. za przedostatni rok podatkowy, o ile nie złożono zeznania za ostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku."

   

   

 • Ważna informacja dot. PP Czyste Powietrze

  Czyste PowietrzeInformujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

 • Baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze

  Czyste PowietrzeSzanowni Państwo,

  W dniu 2 września 2019 r. uruchomiona zostanie baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza dostępna będzie pod adresem: czyste-urzadzenia.ios.edu.pl

 • Wykaz gmin oferujących pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze

  czy3
  WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że mieszkańcy niżej wymienionych gmin pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze mogą uzyskać udając się do siedzib właściwych Urzędów Gmin:

   

  (stan na dzień: 02.01.2023 r.)

   

   

  Lp. Powiat Gmina Adres siedziby Gminy Adres mailowy Telefon kont.
  1 Bieszczadzki Gmina Czarna wiejska Urząd Gminy Czarna Czarna Górna 74
  38-710 Czarna
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 461 90 09
  2 Bieszczadzki Gmina Lutowiska wiejska Urząd Gminy Lutowiska
  Lutowiska 14
  38-713 Lutowiska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 461 00 13
  3 Bieszczadzki Gmina Ustrzyki Dolne wiejsko-miejska Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
  ul. Kopernika 1
  38-700 Ustrzyki Dolne
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 460 80 00
  13 460 80 01
  13 461 15 05
  4 Brzozowski Gmina Domaradz wiejska Urząd Gminy  Domaradz
  36-230 Domaradz 345 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 434 70 41
  13 434 70 51 
  5 Brzozowski Gmina Dydnia wiejska Urząd Gminy Dydnia
  Dydnia 224
  36-204 Dydnia
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 430 30 02
  13 430 81 21
  6 Brzozowski Gmina Haczów wiejska Urząd Gminy Haczów
  36-213 Haczów 573
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 439 10 02
  13 439 10 06
  13 439 10 26
  13 439 22 10 
  7 Brzozowski Gmina Jasienica Rosielna wiejska Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej
  36-220 Jasienica Rosielna 240
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 430 60 33
  13 430 60 32
  13 430 60 34
  13 430 60 48
  8 Brzozowski Gmina Nozdrzec wiejska Urząd Gminy Nozdrzec
  36-245 Nozdrzec 224
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 439 80 20
  13 439 80 36
  9 Dębicki Gmina Miejska Dębica miejska Urząd Miejski w Dębicy
  39-200 Dębica
  ul. Ratuszowa 2 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14 683 81 00 
  10 Dębicki Gmina Brzostek wiejsko-miejska Urząd Gminy Brzostek
  ul. Rynek 1
  39-230 Brzostek
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14 68 03 026
  11 Dębicki Gmina Czarna wiejska Urząd Gminy Czarna
  ul. Dworcowa 6
  39-215 Czarna
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14 67 61 030
  14 676 10 23
  12 Dębicki Gmina Jodłowa wiejska Urząd Gminy Jodłowa
  39-225 Jodłowa 1A
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14 630 20 01
  14 683 30 53
  13 Dębicki Gmina Dębica wiejska Urząd Gminy Dębica
  ul. Stefana Batorego 13
  39-200 Dębica
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14 680 33 10
  14 6803-336
  14 Dębicki Gmina Pilzno wiejsko-miejska Urzęd  Miejski w Pilźnie
  39-220  Pilzno
  ul. Rynek 6
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14 672 10 36 
  15 Dębicki Gmina Żyraków wiejska Urząd Gminy w Żyrakowie
  39-204 Żyraków 137
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14 680 71 21
  16 Jarosławski Gmina Miejska Jarosław miejska Urząd Miasta Jarosławia
  Rynek 1
  37-500 Jarosław
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 624 87 01
  16 624 87 00
  17 Jarosławski Gmina Miejska Radymno miejska Urząd Miasta Radymno
  ul. Lwowska 20
  37-550 Radymno
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 628 15 89
  18 Jarosławski Gmina Chłopice miejska Urząd Gminy Chłopice
  Chłopice 149a
  37-561 Chłopice
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 624 00 00
  16 622 24 63
  16 622 24 76 
  19 Jarosławski Gmina Jarosław wiejska Urząd Gminy Jarosław
  ul. Piekarska 5
  37-500 Jarosław
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 624 86 10
  20 Jarosławski Gmina Laszki wiejska Urząd Gminy Laszki
  37-543 Laszki 36
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 628 50 46
  21 Jarosławski Gmina Pawłosiów wiejska Urząd Gminy  Pawłosiów
  37-500 Jarosław
  Pawłosiów 88
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 622 03 80
  22 Jarosławski Gmina Pruchnik wiejsko-miejska Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 623 61 14
  23 Jarosławski  Gmina Radymno  wiejska Urząd Gminy Radymno
  ul. Lwowska 38
  37-550 Radymno
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 628 11 38
  16 628 24 19
  24 Jarosławski Gmina Rokietnica  wiejska Urząd Gminy Rokietnica
  Rokietnica 682
  37-562 Rokietnica 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 622 13 91
  25 Jarosławski Gmina Roźwienica wiejska Urząd Gminy Roźwienica
  Roźwienica 1
  37-565 Roźwienica 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 622 58 22
  16 622 58 87
  26 Jarosławski Gmina Wiązownica wiejska Urząd Gminy w Wiązownicy
  ul. Warszawska 15
  37-522 Wiązownica
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16  622 36 31
  16 622 36 22
  16 622 36 76
  27 Jasielski Gmina Miejska Jasło miejska Urząd Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 448 63 00
  28 Jasielski Gmina Brzyska wiejska Urząd Gminy w Brzyskach
  38-212 Brzyska 1
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 446 01 05
  29 Jasielski Gmina Dębowiec wiejska Urząd Gminy Dębowiec
  38-220 Dębowiec 101
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 441 30 28
  13 441 30 82
  13 441 37 30
  30 Jasielski Gmina Jasło wiejska Urzą Gminy Jasło
  ul. Słowackiego 4
  38-200 Jasło
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 44 366 69
  31 Jasielski Gmina Kołaczyce wiejsko-miejska Urząd Miejski w Kołaczycach
  ul. Rynek 1
  38-213 Kołaczyce
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 44 602 21
  13 44 602 49
  13 44 602 94
  32 Jasielski Gmina Krempna wiejska Urząd Gminy w Krempnej
  38-232 Krempna 85
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 441 40 46
  33 Jasielski Gmina Nowy Żmigród wiejska Urząd Gminy Nowy Żmigród
  ul. Mickiewicza 2
  38-230 Nowy Żmigród
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 44 15 605
  13 44 15 021
  13 44 82 610
  34 Jasielski Gmina Osiek Jasielski wiejska Urząd Gminy Osiek Jasielski
  38-223 Osiek Jasielski 112
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 44 200 05
  35 Jasielski Gmina Skołyszyn wiejska Urząd Gminy Skołyszyn
  38-242 Skołyszyn 12
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 44 910 62
  36 Jasielski Gmina Tarnowiec wiejska Urząd Gminy Tarnowiec
  38-204 Tarnowiec 211
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 425 55 00
  37 Kolbuszowski Gmina Cmolas wiejska Urząd Gminy Cmolas
  36-105 Cmolas 237 B
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 28 377 02
  38 Kolbuszowski Gmina Dzikowiec wiejska Urząd Gminy Dzikowiec
  ul. Dworska 62
  36-122 Dzikowiec
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 744 21 09
  39 Kolbuszowski Gmina Kolbuszowa wiejsko-miejska Urząd Gminy  Kolbuszowa
  ul Obrońców Pokoju 21
  36-100 Kolbuszowa
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 227 13 33
  17 744 42 38
  40 Kolbuszowski Gmina Majdan Królewski wiejska Urząd Gminy Majdan Królewski
  ul. Rynek 1a
  36-110 Majdan Królewski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 847 10 74
  41 Kolbuszowski Gmina Niwiska wiejska Urząd Gminy Niwiska
  36 - 147 Niwiska 430
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 227 90 02
  42 Kolbuszowski Gmina Raniżów wiejska Urząd Gminy Raniżów
  Rynek 6
  36-130 Raniżów 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 228 50 34
  17 228 50 25
  43 Krośnieński Gmina Chorkówka wiejska Urząd Gminy Chorkówka
  38-458 Chorkówka 175
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 431 30 83
  13 438 69 30
  13 438 69 31
  44 Krośnieński Gmina Dukla wiejsko-miejska Urząd Miejski w Dukli
  ul. Trakt Węgierski 11
  38-450 Dukla
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 432 91 00 
  45 Krośnieński Gmina Jedlicze wiejsko-miejska Urząd Gminy  Jedlicze
  ul. Rynek 6
  38-460 Jedlicze
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 448 47 10
  46 Krośnieński Gmina Jaśliska wiejska Urząd Gminy Jaśliska
  38-485 Jaśliska 171
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 431 05 81 
  47 Krośnieński Gmina Korczyna wiejska Urząd Gminy Korczyna
  ul. Rynek 18A 
  38-420 Korczyna
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 435 40 80
  13 435 40 69
  13 435 41 80
  48 Krośnieński Gmina Krościenko Wyżne wiejska Urząd Gminy Krościenko Wyżne
  ul. Południowa 9
  38-422 Krościenko Wyżne
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 431 51 90
  13 431 68 70
  49 Krośnieński Gmina Miejsce Piastowe wiejska Urząd Gminy Miejsce Piastowe
  ul. Dukielska 14
  38-430 Miejsce Piastowe
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 435 30 12
  13 433 92 60
  13 430 97 75
  50 Krośnieński Gmina Rymanów wiejsko-miejska Urząd Gminy  Rymanów
  38-480 Rymanów
  ul. Mitkowskiego 14a 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 435 50 06 
  51 Krośnieński Gmina Wojaszówka wiejska Urząd Gminy  Wojaszówka
  38-471 Wojaszówka
  Wojaszówka 115
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 438 50 16
  52 Leski Gmina Baligród wiejska Urząd Gminy Baligród
  ul. Plac Wolności 13
  38-606 Baligród
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 468 40 77
  13 468 45 75
  53 Leski Gmina Cisna wiejska Urząd Gminy w Cisnej
  Cisna 49
  38-607 Cisna
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 468 63 38
  13 468 63 44
  13 468 63 07
  54 Leski Gmina Lesko wiejsko-miejska Urząd Miasta i Gminy Lesko
  ul. Parkowa 1
  38-600 Lesko
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 469 80 01
  55 Leski Gmina Olszanica wiejska Urząd Gminy  Olszanica
  Olszanica 81
  38-722 Olszanica
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 461 70 45
  13 461 70 04
  13 461 76 10 
  56 Leski Gmina Solina wiejska Urząd Gminy w Solinie
  z/s w Polańczyku
  ul. Wiejska 2
  38-610 Polańczyk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 469 21 18
  13 469 21 19
  57 Leżajski Gmina Miejska Leżajsk miejska Miasto Leżajsk
  ul. Rynek 1
  37-300 Leżajsk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 242 73 33
  58 Leżajski Gmina Grodzisko Dolne wiejska Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym
  37-306 Grodzisko Dolne 125a
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 242 82 65
  59 Leżajski Gmina Kuryłówka wiejska Urząd Gminy Kuryłówka
  Kuryłówka 527
  37-303 Kuryłówka 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 243 80 10
  17 783 55 32
  17 242 92 03
  60 Leżajski Gmina Leżajsk wiejska Urząd Gminy w Leżajsku
  ul. Łukasza Opalińskiego 2
  37-300 Leżajsk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 240 62 00
  17 240 62 06
  61 Leżajski Gmina Nowa Sarzyna wiejsko-miejska Urząd Miasta i Gminy
  w Nowej Sarzynie
  ul. Kopernika 1
  37-310 Nowa Sarzyna
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 241 31 77
  17 241 31 11
  62 Lubaczowski Gmina Miejska Lubaczów miejska Urząd Miejski w Lubaczowie
  ul. Rynek 26
  37-600 Lubaczów
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 632 80 10 w.31
  63 Lubaczowski Gmina Cieszanów wiejsko-miejska Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
  ul. Rynek 1
  37-611 Cieszanów
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 631 10 76
  64 Lubaczowski Gmina Horyniec Zdrój wiejska Urząd Gminy Horyniec Zdrój
  Al. Przyjaźni 5
  37-620 Horyniec-Zdrój
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 631 34 55
  65 Lubaczowski Gmina Lubaczów wiejska Urząd Gminy Lubaczów
  ul. Jasna 1
  37-600 Lubaczów
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 632 16 84
  16 632 11 85
  16 632 26 56
  66 Lubaczowski Gmina Narol wiejsko-miejska Urząd Miasta i Gminy Narol
  37-610 Narol
  ul. Rynek 1
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 631 70 86 
  67 Lubaczowski Gmina Oleszycze wiejska Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
  ul. Rynek 1
  37-630 Oleszyce
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 63 15 010
  68 Lubaczowski Gmina Stary Dzików wiejska Urząd Gminy Stary Dzików
  ul. Kościuszki 79
  37-632 Stary Dzików
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 631 80 50 
  69 Lubaczowski Gmina Wielkie Oczy wiejska Urząd Gminy w Wielkich Oczach
  ul. Leśna 2
  37-627 Wielkie Oczy
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 631 01 26
  70 Łańcucki Gmina Białobrzegi wiejska Urząd Gminy Białobrzegi
  37-114 Białobrzegi 4
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 224 52 27
  17 224 52 95
  17 224 52 20
  71 Łańcucki Gmina Czarna wiejska Urząd Gminy Czarna
  37-125 Czarna 260
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 22 62 324
  17 22 62 606
  72 Łańcucki Gmina Łańcut wiejska Urząd Gminy Łańcut
  37-100 Łańcut
  ul. Adama Mickiewicza 2 A
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 225 22 64
  17 225 65 36

  73

  Łańcucki Gmina Markowa wiejska Urząd Gminy Markowa
  37-120 Markowa 1399 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 226 53 52
  17 226 51 82
  17 226 53 34
  17 226 54 35
  74 Łańcucki Gmina Rakszawa wiejska Urząd Gminy w Rakszawie
  37-111 Rakszawa 506
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 226 12 81
  17 226 16 09
  75 Łańcucki Gmina Żołynia wiejska Urząd Gminy Żołynia
  Rynek 22
  37-110 Żołynia
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 224 30 18
  76 Mielecki Gmina Miejska Mielec miejska Urząd Miejski w Mielcu
  ul. Żeromskiego 26
  39-300 Mielec
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 787 40 11
  77 Mielecki Gmina Borowa wiejska Urząd Gminy Borowa
  Borowa 223
  39-305 Borowa
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 581 55 16
  78 Mielecki Gmina Czermin wiejska Urząd Gminy Czermin
  39-304 Czermin 140
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 774 19 22
  17 774 19 23
  17 774 19 21
  17 584 35 85
  79 Mielecki Gmina Gawłuszowice wiejska Urząd Gminy w Gawłuszowicach
  39-307 Gawłuszowice 5a
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 774 42 82
  80 Mielecki Gmina Padew Narodowa wiejska Urząd Gminy w Padwi Narodowej
  ul. Grunwaldzka 2
  39-340 Padew Narodowa
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 851 44 60 
  81 Mielecki Gmina Przecław wiejsko-miejska Urząd Miejski w Przecławiu
  ul. Kilińskiego 7
  39-320 Przecław
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 581 31 19
  82  Mielecki Gmina Radomyśl Wielki wiejsko-miejska Urząd  Miejski w  Radomyślu Wielkim
  Rynek 32
  39-310 Radomyśl Wielki
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14 681 91 21 
  83 Mielecki Gmina Tuszów Narodowy wiejska Urząd Gminy Tuszów Narodowy
  Tuszów Narodowy 225
  39-332 Tuszów Narodowy
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 774 37 20 
  84 Mielecki Gmina Wadowice Górne wiejska Urząd Gminy  Wadowice Górne
  39-308 Wadowice Górne
  Wadowice Górne 116
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 14 666 97 51
  85 Niżański Gmina Harasiuki wiejska Urząd Gminy Harasiuki
  ul. Długa 11
  37-413 Harasiuki 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 879 13 06
  86 Niżański Gmina Jarocin wiejska Urząd Gminy w Jarocinie
  Jarocin 159
  37-405 Jarocin
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 871 31 41
  87 Niżański Gmina Jeżowe wiejska Urząd Gminy Jeżowe
  37-430 Jeżowe 136a
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 879 43 43
  88 Niżański Gmina Krzeszów wiejska Gmina Krzeszów
  ul. Rynek 2
  37-418 Krzeszów
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 879 83 52
  15 879 83 51
  15 879 83 53
  89 Niżański Gmina Nisko wiejsko-miejska Urząd Gminy i Miasta Nisko
  Plac Wolności 14
  37-400 Nisko
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 841 56 43
  90 Niżański Gmina Rudnik nad Sanem wiejsko-miejska Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
  ul. Rynek 40
  37-420 Rudnik nad Sanem
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 87 61 002
  15 87 62 555
  91 Niżański Gmina Ulanów wiejsko-miejska Urząd Gminy i Miasta Ulanów
  ul. Rynek 5
  37-410 Ulanów
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 876 30 41
  92 Przemyski Gmina Fredropol wiejska Urząd Gminy Fredropol
  Fredropol 15
  37-734 Fredropol
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 671 98 17
  93 Przemyski Gmina Krzywcza wiejska Urząd Gminy Krzywcza
  Krzywcza 36
  37-755 Krzywcza
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 671 14 86
  94 Przemyski Gmina Medyka wiejska Urząd Gminy Medyka
  37-732 Medyka 288
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 671 53 91
  95 Przemyski Gmina Orły wiejska Urząd Gminy Orły
  37-716 Orły
  ul. Przemyska 3
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 671 26 93
  16 671 26 94
  16 736 24 36
  96 Przemyski Gmina Stubno wiejska Urząd Gminy w Stubnie
  Stubno 69A
  37-723 Stubno
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 735 40 03
  16 735 40 04
  97 Przemyski Gmina Żurawica wiejska Urząd Gminy Żurawica
  ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1
  37-710 Żurawica
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 671 33 78
  98 Przeworski Gmina Adamówka wiejska Urząd Gminy Adamówka
  37-534 Adamówka 97
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 622 90 01
  99 Przeworski Gmina Gać wiejska Urząd Gminy Gać
  37-207 Gać 275
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 641 14 29
  100 Przeworski Gmina Jawornik Polski wiejska Urząd Gminy w Jaworniku Polskim
  37-232 Jawornik Polski 30
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 651 40 14
  16 651 40 40
  16 651 40 73
  101 Przeworski Gmina Kańczuga wiejsko-miejska Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
  ul. M. Konopnickiej 2
  37-220 Kańczuga
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 642 31 42
  16 642 37 10
  16 642 31 15
  102 Przeworski Gmina Przeworsk wiejska Urząd Gminy Przeworsk
  ul. Bernardyńska 1a
  37-200 Przeworsk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 648 73 97
  16 648 98 88
  16 648 98 89
  103 Przeworski Gmina Sieniawa wiejsko-miejska Urzad Miasta i Gminy
  ul. Rynek 1
  37-530 Sieniawa
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 622 73 01
  16 622 70 35
  16 622 72 78
  16 622 70 63
  104 Przeworski Gmina Tryńcza wiejska Urząd Gminy Tryńcza
  Tryńcza 127
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 642 12 21
  16 642 12 87
  16 642 12 80
  16 642 12 90
  105 Przeworski Gmina Zarzecze wiejska Urząd Gminy Zarzecze
  ul. Długa 7
  37-205 Zarzecze
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 640 15 28
  16 640 15 29
  106  Ropczycko-Sędziszowski Gmina Iwierzyce wiejska Urząd Gminy Iwierzyce
  39-124 Iwierzyce 80
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 745 59 50
  107  Ropczycko-Sędziszowski Gmina Ostrów wiejska Urząd Gminy Ostrów
  39-103 Ostrów
  Ostrów 225
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 745 11 60
  108  Ropczycko-Sędziszowski Gmina Ropczyce wiejsko-miejska Urząd Miejski w Ropczycach
  ul. Krisego 1
  39-100 Ropczyce
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 221 05 10
  109  Ropczycko-Sędziszowski Gmina Sędziszów Małopolski wiejsko-miejska Urząd Miejski
  w Sędziszowie Małopolskim
  ul. Rynek 1
  39-120 Sędziszów Małopolski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 221 60 01
  17 745 36 12
  110  Ropczycko-Sędziszowski Gmina Wielopole Skrzyńskie wiejska Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie
  Wielopole Skrzyńskie 200
  39-110 Wielopole Skrzyńskie
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 221 48 19
  111 Rzeszowski Gmina Miejska Dynów miejska Urząd Miasta Dynów
  36-065 Dynów
  ul. Rynek 2
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 652 10 93
  112 Rzeszowski Gmina Błażowa wiejsko-miejska Urząd Miejski w Błażowej
  Plac Jana Pawła II 1
  36-030 Błażowa
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 229 71 99
  113 Rzeszowski Gmina Boguchwała wiejsko-miejska Urząd Miejski w Boguchwale
  ul. Suszyckich 33
  36-040 Boguchwała
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 875 52 00
  114 Rzeszowski Gmina Chmielnik wiejska Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 229 66 06
  115 Rzeszowski Gmina Dynów wiejska Urząd Gminy Dynów
  ul. Ks. Józefa Ożoga 2
  36-065 Dynów  
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 230 01 14
  116 Rzeszowski Gmina Głogów Małopolski wiejsko-miejska Urząd Gminy Głogów Małopolski
  ul. Rynek 1
  36-060 Głogów Małopolski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 789 70 10
  117 Rzeszowski Gmina Hyżne wiejska Urząd Gminy Hyżne
  36-024 Hyżne 103
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 23 045 60
  118 Rzeszowski Gmina Kamień wiejska Urząd Gminy Kamień
  36-053 Kamień
  Kamień 287
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 855 60 61
  17 855 60 02
  17 855 67 76
  119 Rzeszowski Gmina Krasne wiejska Urząd Gminy Krasne
  Krasne 121
  36-007 Krasne
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 230 02 00
  120 Rzeszowski Gmina Lubenia wiejska Urząd Gminy Lubenia
  36-042 Lubenia 131
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 850 39 14
  121 Rzeszowski Gmina Sokołów Małopolski wiejsko-miejska Urząd Gminy i Miasta
  w Sokołowie Małopolskim
  ul. Rynek 1
  36-050 Sokołów Małopolski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 772 90 19
  122 Rzeszowski Gmina Tyczyn wiejsko-miejska Urząd Miejski w Tyczynie
  Rynek 18
  36-020 Tyczyn 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  17 22 19 310
  123 Sanocki Gmina Miejska Sanok miejska Urząd Miasta Sanoka
  ul. Rynek 1
  38-500 Sanok
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 465 28 11
  124 Sanocki Gmina Besko wiejska Urząd Gminy  Besko
  ul. Podkarpacka 5
  38-524 Besko
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 467 30 61
  125 Sanocki Gmina Bukowsko wiejska Urząd Gminy Bukowsko
  38-505 Bukowsko 290 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 467 40 15
  13 467 40 24
  13 467 40 32
  126 Sanocki Gmina Komańcza wiejska Urząd Gminy Komańcza
  Komańcza 166
  38-543 Komańcza
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 467 70 35
  13 467 70 33
  127 Sanocki Gmina Sanok wiejska Urząd Gminy Sanok
  ul. Kościuszki 23
  38-500 Sanok
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 465 65 51
  128 Sanocki Gmina Tyrawa Wołoska  wiejska Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
  38-535 Tyrawa Wołoska 175
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 465 69 31
  129 Sanocki Gmina Zagórz wiejsko-miejska Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
  ul. 3 Maja 2
  38-540 Zagórz
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 462 20 62
  130 Sanocki Gmina Zarszyn  wiejska Urząd Gminy Zarszyn
  ul. Bieszczadzka74
  38-530 Zarszyn
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 467 10 01
  13 467 10 38
  13 467 10 48
  13 467 16 50
  131 Stalowowolski Gmina Miejska Stalowa Wola miejska Urząd Miasta Stalowej Woli
  ul. Wolności 7
  37-450 Stalowa Wola
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 643 34 20
  132 Stalowowolski Gmina Bojanów wiejska Urząd Gminy Bojanów
  ul. Parkowa 5
  37-433 Bojanów
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 870 83 26
  15 870 83 24
  133 Stalowowolski Gmina Pysznica wiejska Urząd Gminy w Pysznicy
  ul. Wolności 322
  37-403 Pysznica
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 841 00 04
  134 Stalowowolski Gmina Radomyśl nad Sanem wiejska Gmina Radomyśl nad Sanem
  ul. Rynek Duży 7
  37-455 Radomyśl nad Sanem
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 845 43 02
  135 Stalowowolski Gmina Zaleszany wiejska Urząd Gminy Zaleszany
  ul. Tadeusza Kościuszki 16
  37-415 Zaleszany
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 845 94 19
  15 845 94 20
  15 845 94 30
  15 845 94 32
  136 Strzyżowski Gmina Czudec wiejska Urząd Gminy w Czudcu
  ul. Starowiejska 6
  38-120 Czudec
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 717 21 00
  137 Strzyżowski Gmina Frysztak wiejska Urząd Gminy Frysztak
  38-130 Frysztak
  ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 277 71 10
  17 277 79 20
  138 Strzyżowski Gmina Niebylec wiejska Urząd Gminy Niebylec
  38 - 114 Niebylec 170
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 277 30 02
  139 Strzyżowski Gmina Strzyżów wiejsko-miejska Urząd Miejski w Strzyżowie
  ul. Przecławczyka 5
  38-100 Strzyżów
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 276 13 54
  17 276 11 71
  17 276 17 50
  140 Strzyżowski Gmina Wiśniowa wiejska Urząd Gminy w Wiśniowej
  38-124 Wiśniowa 150
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 277 50 63
  141 Tarnobrzeski Gmina Baranów Sandomierski wiejsko-miejska Urząd Miasta i Gminy
  Baranów Sandomierski
  ul. Gen. L. Okulickiego 1
  39-450 Baranów Sandomierski
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 811 85 81
  15 811 85 82
  15 811 85 85
  142 Tarnobrzeski Gmina Gorzyce wiejska Urząd Gminy Gorzyce
  ul. Sandomierska 75
  39-432 Gorzyce
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 836 20 75
  15 836 24 08
  15 836 18 01
  143 Tarnobrzeski Gmina Grębów wiejska Urząd Gminy Grębów
  ul. Rynek 1
  39-410 Grębów
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 811 27 15
  144 Tarnobrzeski Gmina Nowa Dęba wiejsko-miejska Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
  ul. Rzeszowska 3
  39-460 Nowa Dęba
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 846 26 71
  145 Krosno miasto na prawach powiatu Krosno miasto na prawach powiatu miejska Urząd Miasta Krosna
  ul. Lwowska 28a
  38-400 Krosno
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 13 436 75 43
  146 Przemyśl miasto na prawach powiatu Przemyśl miasto na prawach powiatu miejska Urząd Miejski w Przemyślu
  Rynek 1
  37-700 Przemyśl
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 16 678 68 20
  147 Rzeszów miasto na prawach powiatu Rzeszów miasto na prawach powiatu miejska Urząd Miasta Rzeszowa
  Wydział Klimatu i Środowiska
  Rynek 7
  35-060 Rzeszów
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17 875 40 87
  148 Tarnobrzeg miasto na prawach powiatu Tarnobrzeg miasto na prawach powiatu miejska Urząd Miasta Tarnobrzega
  ul. Kościuszki 32
  39-400 Tarnobrzeg
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15 822 65 70

   

   

 • Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

  Program Czyste PowietrzeWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.
  Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

  Kluczowe zmiany:

  1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
  2. Szkolenie dla pracowników JST z PP Czyste Powietrze

   Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska informuje, że z dniem 1 kwietnia 2019 rozpoczynają się bezpłatne warsztaty szkoleniowe skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Celem warsztatów jest przeszkolenie pracowników gmin i starostw z terenu województwa podkarpackiego w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie i aspektów technicznych Programu.

   Warsztaty będą prowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych w ramach programu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

   Miejsce i termin przeprowadzenia warsztatów zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Początek szkoleń o godzinie 9:30. Planowany czas trwania szkolenia 4 - 5 godzin.

   Imienne zgłoszenia uczestników należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

    

    

  3. Decyzje dot. złożonych wniosków w PP "Czyste Powietrze"

   Program Czyste PowietrzePierwsze decyzje o udzieleniu dotacji na zadania realizowane przez mieszkańców podkarpacia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze!

   Uprzejmie informujemy, ze w dniu 28 lutego 2019 r. Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie podjął 46 pozytywnych decyzji dot. dofinansowania w formie dotacji zadań w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Dotacje uzyskało 46 osób realizujących zadania inwestycyjne polegające na termomodernizacji swoich budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 1 153 000 zł, zaś przyznane dotacje opiewają na kwotę 563 666,30 zł.

   Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli wnioski o dotacje, że będą one sukcesywnie rozpatrywane w roku 2019.

  4. Ważna informacja dotycząca PP "Czyste Powietrze"

   INFORMACJA

   Czyste Powietrze

   Jedynym źródłem informacji o możliwościach, jakie stwarza Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które działają na podstawie zawartego porozumienia w sprawie realizacji Programu.

   Instytucje te udzielają informacji wymaganych Programem, dla skorzystania z możliwości wsparcia finansowego zadań polegających na wymianie źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem i innych działań redukujących poziom zanieczyszczeń.

   Wszelkie deklaracje innych podmiotów rynkowych, oferujących pomoc przy wypełnianiu wniosków i uzyskaniu wsparcia finansowego, czy też doradzających przy wyborze urządzenia grzewczego, nie mają żadnego umocowania ze strony instytucji realizujących Program Priorytetowy "Czyste Powietrze".