Opłatę produktową, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180 z 2005r. poz. 1495) należy wpłacać na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w Banku Ochrony Środowiska nr rachunku:

91 1540 1131 2113 6200 7517 0003