Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że termin składania ofert kandydatów na stanowisko doradcy energetycznego zostaje wydłużony do dnia 29 sierpnia 2014r.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.