Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego.

Kliknij tutaj aby pobrać listę (format pdf).