Informacja o wyniku naboru 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że w wyniku naboru na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich została zatrudniona Pani Barbara Bednarz z Rzeszowa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Barbara Bednarz spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała wysoką liczbę punktów. Wg Komisji wykazała się wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na proponowanym stanowisku oraz doświadczeniem zawodowym.

                                                                                                               podpisał

                                                                                                               Prezes Zarządu

                                                                                                            mgr Lesław Budzisz

Rzeszów, 2 października 2007 r.