WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że został rozstrzygnięty kolejny nabór wniosków o dotację złożonych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2) Fundusz Ekologii.

Wyniki naboru zostały przedstawione w formie Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania. Lista zawiera wnioski ocenione pozytywnie według kryteriów dostępu i kryteriów jakościowych dopuszczających wskazanych w Programie.

Z uwagi na niewyczerpaną alokację środków WFOŚiGW w Rzeszowie planuje przeprowadzenie w najbliższych tygodniach naboru uzupełniającego.

 
 

 
 
Załączniki:
Pobierz plik (Lista-wniosków-zakwalifikowanych-do-dofinansowania - nabór-II.pdf)Lista-wniosków-zakwalifikowanych-do-dofinansowania - nabór-II.pdf[Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu \"Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej\"]150 kB