Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych

 

Cel programu:

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Budżet naboru: 19 007 322,50 zł w formie pożyczki

Beneficjenci:

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Terminy składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 06.03.2023 r. do 30.10.2023 r. lub do wyczerpania środków.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowaniem objęte są również podłączenia do sieci kanalizacyjnej tylko dla gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych, obiektów użyteczności publicznej. Nie będą finansowane podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.

Okres wdrażania Programu:

  1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2019 r. do 30.11.2023 r.,
  2. Środki wydatkowane Beneficjentom przez WFOŚiGW: do 31.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania:

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Oprocentowanie pożyczki:

Zmienne WIBOR – 3M, lecz nie mniej niż 2%.

Umorzenie:

  • w przypadku, gdy wartość wskaźnika G jest mniejsza niż 1200 w wysokości do 50% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych,
  • w przypadku, gdy wartość wskaźnika G jest większa lub równa 1200 w wysokości do 30% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie naboru wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (program_priorytetowy-ogolnopolski_program_gosp_wod-kan.pdf)program_priorytetowy-ogolnopolski_program_gosp_wod-kan.pdf[1. Program priorytetowy \"Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej…\"]416 kB
Pobierz plik (regulamin_naboru_wnioskow-ogolnopolski_program_gosp_wod_kan.pdf)regulamin_naboru_wnioskow-ogolnopolski_program_gosp_wod_kan.pdf[2. Regulamin naboru wniosków]521 kB
Pobierz plik (wniosek_o_pozyczke-pozaKPOSK.doc)wniosek_o_pozyczke-pozaKPOSK.doc[3. Wzór wniosku o pożyczkę]227 kB
Pobierz plik (efekty_ekologiczne-ogolnopolski_program_gosp_wod-kan.pdf)efekty_ekologiczne-ogolnopolski_program_gosp_wod-kan.pdf[4. Efekty ekologiczne]766 kB