Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych na rok 2023
na zadania związane z ochroną wód i gleby przed zanieczyszczeniami zagrażającymi zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia
w ramach Programu PRZYJAZNY DOM
Komponent I – Wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków

 

 1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Programu PRZYJAZNY DOM dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska” ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2023 roku polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków, tj:
  1. budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, lub
  2. budowa szczelnego wybieralnego zbiornika na ścieki w przypadku warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających budowę oczyszczalni ścieków,
  na obszarach, dla których budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
 2. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2023 wynosi - 100.000,00 zł.
 3. Realizacja przedsięwzięć w roku 2023, z zastrzeżeniem że przedsięwzięcie nie może zakończyć się przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie i nie później niż do dnia 14.10.2023 r.
 4. Termin naboru wniosków określa się od 06.03.2023 r. do wyczerpania środków określonych w budżecie, lecz nie dłużej niż do 31.08.2023 r.
 5. "Program PRZYJAZNY DOM dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, Komponent I – Wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków", Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory wniosków.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (program_przyjazny_dom-wykonanie_instalacji_gromadzenia_lub_oczyszczania_sciekow.pdf)program_przyjazny_dom-wykonanie_instalacji_gromadzenia_lub_oczyszczania_sciekow.pdf[1. Program Przyjazny Dom - wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków]160 kB
Pobierz plik (regulamin_naboru_PRZYJAZNY_DOM_2023.docx)regulamin_naboru_PRZYJAZNY_DOM_2023.docx[2. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Przyjazny Dom]51 kB
Pobierz plik (wzor_pisma_zawiadamiajacego-umowa.docx)wzor_pisma_zawiadamiajacego-umowa.docx[4. Wzór pisma zawiadamiającego - umowa]95 kB
Pobierz plik (wzor_wniosku_o_platnosc_w_ramach_programu_przyjazny_dom.docx)wzor_wniosku_o_platnosc_w_ramach_programu_przyjazny_dom.docx[5. Wzór wniosku o płatność]36 kB
Pobierz plik (wzor_protokolu_koncowego_odbioru_przedsiewziecia_przyjazny_dom.docx)wzor_protokolu_koncowego_odbioru_przedsiewziecia_przyjazny_dom.docx[6. Wzór protokołu odbioru końcowego przedsięwzięcia]32 kB