Ogłoszenie o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu Edukacja ekologiczna na rok 2022


Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 9 czerwca 2022 roku wstrzymuje nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu Edukacji ekologicznej na rok 2022 z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych w naborze.