Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych na rok 2022
na zadania związane z ochroną wód i gleby przed zanieczyszczeniami zagrażającymi zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia
w ramach Programu PRZYJAZNY DOM
Komponent I – Wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków

  1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Programu PRZYJAZNY DOM dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska” ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2022 roku polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków, tj:
    1. budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, lub
    2. budowa szczelnego wybieralnego zbiornika na ścieki w przypadku warunków gruntowo - wodnych uniemożliwiających budowę oczyszczalni ścieków, na obszarach, dla których budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
  2. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2022 wynosi - 95.500,00 zł.
  3. Realizacja przedsięwzięć w roku 2022, z zastrzeżeniem że przedsięwzięcie nie może zakończyć się przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie i nie później niż do dnia 14.10.2022 r.
  4. Termin naboru wniosków określa się od 19.04.2022 r. do wyczerpania środków określonych w budżecie, lecz nie dłużej niż do 31.08.2022 r.
  5. „Program PRZYJAZNY DOM dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, Komponent I - Wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków”, Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory wniosków.

 

Załączniki:
Pobierz plik (program_przyjazny_dom-wykonanie_instalacji_gromadzenia_lub_oczyszczania_sciekow.pdf)program_przyjazny_dom-wykonanie_instalacji_gromadzenia_lub_oczyszczania_sciekow.pdf[1. Program Przyjazny Dom - wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków]160 kB
Pobierz plik (regulamin_naboru_przyjazny_dom_2022.pdf)regulamin_naboru_przyjazny_dom_2022.pdf[2. Regulamin Naboru Przyjazny Dom 2022]239 kB
Pobierz plik (wzor_wniosku_o_platnosc_w_ramach_programu_przyjazny_dom.docx)wzor_wniosku_o_platnosc_w_ramach_programu_przyjazny_dom.docx[4. Wzór Wniosku o płatność]36 kB
Pobierz plik (wzor_protokolu_koncowego_odbioru_przedsiewziecia_przyjazny_dom.docx)wzor_protokolu_koncowego_odbioru_przedsiewziecia_przyjazny_dom.docx[5. Wzór protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia]32 kB