Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2022 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

 

 1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2022 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 2. Maksymalna kwota dotacji na zadanie realizowane na terenie danej Gminy wynosi do 6.000,00 zł łącznie ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW.
 3. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2021 wynosi - 866.315,75 zł, w tym:
  ze środków WFOŚiGW - 254.798,75 zł
  ze środków NFOŚiGW  - 611.517,00 zł.
 4. Termin naboru wniosków określa się od 01.04.2022 r. do 15.04.2022 r.
 5. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory wniosków.
 6. Aktualne wzory dokumentów programowych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
  Składając zarówno wniosek o dofinansowanie W-AZBEST w celu przyznania dotacji, jak również Wniosek o płatność wraz z załącznikami w celu rozliczenia zadania i wypłaty środków należy korzystać z aktualnych wzorów.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (procedura_dofinansowania_azbestu.pdf)procedura_dofinansowania_azbestu.pdf[1. Procedura dofinansowania w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"]210 kB
Pobierz plik (regulamin_naboru_wnioskow_2022.docx)regulamin_naboru_wnioskow_2022.docx[2. Regulamin naboru wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" do realizacji w roku 2022]43 kB
Pobierz plik (wniosek_o_dofinansowanie_azbest_2022_.xlsm)wniosek_o_dofinansowanie_azbest_2022_.xlsm[3. Wniosek o dofinansowanie wraz z harmonogramem]177 kB
Pobierz plik (wzor_umowy_dotacji_azbest.docx)wzor_umowy_dotacji_azbest.docx[4. Wzór umowy dotacji]32 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_o_wyborze_wykonawcy-zal_1_do_umowy.docx)oswiadczenie_o_wyborze_wykonawcy-zal_1_do_umowy.docx[5. Oświadczenie o wyborze wykonawcy - zał. 1 do umowy]30 kB
Pobierz plik (wniosek_o_platnosc-zal_2_do_umowy.docx)wniosek_o_platnosc-zal_2_do_umowy.docx[6. Wzór Wniosku o płatność - zał. 2 do umowy]29 kB
Pobierz plik (wzor_protokolu_odbioru-zal_3_do_umowy.docx)wzor_protokolu_odbioru-zal_3_do_umowy.docx[7. Wzór Protokołu odbioru końcowego wykonanych prac - zał. 3 do umowy]20 kB