Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie termin naboru wniosków na rok 2021 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest wydłuża się do 09.07.2021 r.