1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2021 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.
  1. Maksymalna kwota dotacji na zadanie realizowane na terenie danej Gminy wynosi do 6.100,00 zł łącznie ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW.

  3.  Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2021 wynosi – 866.315,75 zł, w tym:
           ze środków WFOŚiGW – 254.798,75 zł
           ze środków NFOŚiGW – 611.517,00 zł

  4.  Termin naboru wniosków określa się od 28.06.2021 r. do 09.07.2021 r.

  5.  Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory wniosków.