Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 22 czerwca 2021 roku wstrzymuje nabór wniosków o dotację na zadania polegające na zakupie środków trwałych służących wykonywaniu zadań na wypadek klęski żywiołowej, przez jednostki samorządu terytorialnego, związanych z zapobieganiem jej skutkom, z powodu wyczerpania alokacji środków finansowych przeznaczonych na ten cel.