Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 21 kwietnia 2021 roku wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań realizowanych w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z powodu wyczerpania alokacji środków finansowych przeznaczonych na ten cel.