Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych na rok 2021 na zadania związane z ochroną wód i gleby przed zanieczyszczeniami zagrażającymi zdrowiu i życiu mieszkańców Podkarpacia

w ramach Programu PRZYJAZNY DOM
Komponent I – Wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków

 1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Programu PRZYJAZNY DOM dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska” ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2021 roku polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków, tj:

  a) budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, lub
  b) budowa szczelnego wybieralnego zbiornika na ścieki w przypadku warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających budowę oczyszczalni ścieków,

  na obszarach, dla których budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 2. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2021 wynosi - 39.000,00 zł.
 3. Realizacja przedsięwzięć w roku 2021, z zastrzeżeniem że przedsięwzięcie nie może zakończyć się przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie i nie później niż do dnia 30.10.2021 r.
 4. Termin naboru wniosków określa się od 02.08.2021 r. do wyczerpania środków określonych w budżecie, lecz nie dłużej niż do 15.10.2021 r.
 5. „Program PRZYJAZNY DOM dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, Komponent I – Wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków”, Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory wniosków.
Załączniki:
Pobierz plik (program_przyjazny_dom-wykonanie_instalacji_gromadzenia_lub_oczyszczania_sciekow.pdf)program_przyjazny_dom-wykonanie_instalacji_gromadzenia_lub_oczyszczania_sciekow.pdf[1. Program Przyjazny Dom - wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków]160 kB
Pobierz plik (regulamin_naboru_wnioskow_przyjazny_dom_2021.pdf)regulamin_naboru_wnioskow_przyjazny_dom_2021.pdf[2. Regulamin naboru]239 kB
Pobierz plik (W-PRZYJAZNY_DOM_formularz_wniosku_o_dotacje.docx)W-PRZYJAZNY_DOM_formularz_wniosku_o_dotacje.docx[3. W-PRZYJAZNY_DOM - formularz wniosku o dotacje]69 kB
Pobierz plik (wzor_pisma_zawiadamiajacego-umowa.docx)wzor_pisma_zawiadamiajacego-umowa.docx[4. Wzór pisma zawiadamiającego - Umowa]95 kB
Pobierz plik (wzor_protokolu_koncowego_odbioru_przedsiewziecia_przyjazny_dom.docx)wzor_protokolu_koncowego_odbioru_przedsiewziecia_przyjazny_dom.docx[5. Wzór protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia Przyjazny Dom]32 kB
Pobierz plik (wzor_wniosku_o_platnosc_w_ramach_programu_przyjazny_dom.docx)wzor_wniosku_o_platnosc_w_ramach_programu_przyjazny_dom.docx[6. Wzór wniosku o płatność w ramach programu Przyjazny Dom]36 kB