Logo

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 20 maja 2020 roku wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej z powodu wyczerpania alokacji środków finansowych przeznaczonych na ten cel.