LogoOgłoszenie o naborze wniosków na rok 2020 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

 

  1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2020 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

  2. Termin naboru wniosków określa się od 14.04.2020 r. do 15.05.2020 r.

  3. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce nowości i nabory wniosków.

  4. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2020 wynosi – 3.685,714,30 zł, w tym:
    ze środków WFOŚiGW – 1.290.000,00 zł
    ze środków NFOŚiGW – 1.842.857,15 zł
Załączniki:
Pobierz plik (regulamin2020.docx)regulamin2020.docx[1. Regulamin naboru]47 kB
Pobierz plik (procedura_dofinansowania_azbestu_2020.docx)procedura_dofinansowania_azbestu_2020.docx[2. Procedura dofinansowania]26 kB
Pobierz plik (wniosek_i_harmonogram_finansowo-rzeczowy_azbest_wfosigw_rzeszow_2020r.xlsm)wniosek_i_harmonogram_finansowo-rzeczowy_azbest_wfosigw_rzeszow_2020r.xlsm[3. Formularz wniosku W-11 (usuwanie azbestu)]222 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_1_harmonogram_do_wniosku_o_platnosc_2020.docx)azbest_zalacznik_1_harmonogram_do_wniosku_o_platnosc_2020.docx[5.1. Harmonogram do wniosku o płatność]22 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_2_oswiadczenie_o_wyborze_wykonawcy_2020.docx)azbest_zalacznik_2_oswiadczenie_o_wyborze_wykonawcy_2020.docx[5.2. Oświadczenie o wyborze wykonawcy]13 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_3_zestawienie_faktur_2020.docx)azbest_zalacznik_3_zestawienie_faktur_2020.docx[5.3. Zestawienie faktur]18 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_4_protokol_odbioru_z_nieruchomosci_2020.docx)azbest_zalacznik_4_protokol_odbioru_z_nieruchomosci_2020.docx[5.4. Protokół odbioru z nieruchomości]15 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_5_protokol_odbioru_2020.docx)azbest_zalacznik_5_protokol_odbioru_2020.docx[5.5. Protokół odbioru]18 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_6_zestawienie_kart_przekazania_odpadow_2020.xlsx)azbest_zalacznik_6_zestawienie_kart_przekazania_odpadow_2020.xlsx[5.6. Zestawienie kart przekazania odpadów]13 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_7_pelne_rozliczenie_2020.docx)azbest_zalacznik_7_pelne_rozliczenie_2020.docx[5.7. Pełne rozliczenie]12 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_8_wniosek_o_platnosc_2020.docx)azbest_zalacznik_8_wniosek_o_platnosc_2020.docx[5.8. Wniosek_o_płatność]25 kB