Zmiana ogłoszeń o naborze wniosków o dotację na zadania:

- z zakresu różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów realizowane w 2020 r.

- inwestycyjne z zakresu ochrony atmosfery realizowane w 2020 r.

 

Określenie miejsca i sposobu składania wniosków

  1. Wnioski należy przesyłać drogą pocztową w terminie określonym w naborze na adres siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9, 35-025 Rzeszów.
  2. Data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej do siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 w terminie naboru.