Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych na rok 2019.

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego itd.

Program realizowany jest w latach 2018-2021 i skierowany jest do podmiotów posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w ramach współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych).

Okres kwalifikowalności kosztów od dnia 01.05.2018 r. do dnia 31.03.2021 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

  1. w wersji papierowej na dzienniku podawczym na adres:
    Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie
    35-025 Rzeszów,
    ul. Zygmuntowska 9
  2. w wersji elektronicznej edytowalnej na adres:
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 05.08.2019 r. godz. 15.30 (decyduje data wpływu do biura Funduszu).

Jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.

Załączniki:
Dostęp do URL (/attachments/article/846/zalacznik_nr_1_program_priorytetowy.docx)zalacznik_nr_1_program_priorytetowy.docx[1. Regulamin - Program Priorytetowy "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"]0 kB
Dostęp do URL (/attachments/article/846/porozumienie_w_sprawie_wspoldzialania.pdf)porozumienie_w_sprawie_wspoldzialania.pdf[2. Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska]0 kB
Dostęp do URL (/attachments/article/846/w-13.doc)w-13.doc[3. Wzór wniosku W-13 dla Programu – Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych]0 kB
Dostęp do URL (/attachments/article/846/zalaczniki_do_wniosku.zip)zalaczniki_do_wniosku.zip[4. Załączniki do wniosku (spakowane w formacie ZIP)]0 kB
Dostęp do URL (/attachments/article/846/lista_efektow_srodowiskowych.pdf)lista_efektow_srodowiskowych.pdf[5. Lista efektów środowiskowych]0 kB
Dostęp do URL (/attachments/article/846/dokumenty_do_umowy.zip)dokumenty_do_umowy.zip[6. Wzór umowy z załącznikami (spakowane w formacie ZIP)]0 kB