Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2019 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

  1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie "Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie" oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest", ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2019 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

  2. Termin naboru wniosków określa się od 29.07.2019 r. do 09.08.2019 r.

  3. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce nowości i nabory wniosków.

  4. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2019 wynosi – 3.400.000,00 zł, w tym:
    ze środków WFOŚiGW – 1.400.000,00 zł
    ze środków NFOŚiGW  – 2.000.000,00 zł
Załączniki:
Pobierz plik (procedura_dofinansowania_azbestu_2019.docx)procedura_dofinansowania_azbestu_2019.docx[01. Procedura dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW]26 kB
Pobierz plik (regulamin2019.docx)regulamin2019.docx[02. Regulamin naboru]47 kB
Pobierz plik (wniosek_i_harmonogram_finansowo-rzeczowy_azbest_wfosigw_rzeszow_.xlsm)wniosek_i_harmonogram_finansowo-rzeczowy_azbest_wfosigw_rzeszow_.xlsm[03. Wniosek i harmonogram rzeczowy]199 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_1_harmonogram_do_wniosku_o_platnosc_2019.docx)azbest_zalacznik_1_harmonogram_do_wniosku_o_platnosc_2019.docx[03.1 Załącznik 1 harmonogram do wniosku o płatność]22 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_2_oswiadczenie_o_wyborze_wykonawcy_2019.docx)azbest_zalacznik_2_oswiadczenie_o_wyborze_wykonawcy_2019.docx[04. Załącznik 2 - oświadczenie o wyborze wykonawcy]13 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_3_zestawienie_faktur_2019.docx)azbest_zalacznik_3_zestawienie_faktur_2019.docx[05. Załącznik 3 - zestawienie faktur]18 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_4_protokol_odbioru_z_nieruchomosci_2019.docx)azbest_zalacznik_4_protokol_odbioru_z_nieruchomosci_2019.docx[06. Załącznik 4 - protokół odbioru z nieruchomości]15 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_5_protokol_odbioru_2019.docx)azbest_zalacznik_5_protokol_odbioru_2019.docx[07. Załącznik_5 - protokół odbioru]18 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_6_zestawienie_kart_przekazania_odpadow_2019.xlsx)azbest_zalacznik_6_zestawienie_kart_przekazania_odpadow_2019.xlsx[08. Załącznik 6 - zestawienie kart przekazania odpadów]13 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_7_pelne_rozliczenie_2019.docx)azbest_zalacznik_7_pelne_rozliczenie_2019.docx[09. Załącznik 7 - pełne rozliczenie]12 kB
Pobierz plik (azbest_zalacznik_8_wniosek_o_platnosc_2019.docx)azbest_zalacznik_8_wniosek_o_platnosc_2019.docx[10. Załącznik 8 - wniosek o płatność]24 kB
Pobierz plik (wzor_umowy_azbest_2019.docx)wzor_umowy_azbest_2019.docx[11. Wzór umowy azbest]31 kB