01.10.2009r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczony na: Dostawę sprzętu komputerowego dla WFOŚiGW w Rzeszowie- treść ogłoszenia

 

01.10.2009r. Przetarg nieograniczony: Dostawę sprzętu komputerowego dla WFOŚiGW w Rzeszowie- treść ogłoszeniaSIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZ, Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

 

28.07.2009r.Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczononego: Dostawa samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie :

Informacja o wyborze oferty.

20.07.2009r.Zmiany w dokumentach związanych z przetargiem nieograniczonym: Dostawa samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie :

1) zmiana w treści ogłoszenia,

2) zmiana SIWZ,

3) zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ

4) zmiana Załącznika nr 4 do SIWZ


Pytania i odpowiedzi - do pobrania

15.07.2009r. Przetarg nieograniczony: Dostawa samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - treść ogłoszeniaSIWZ, Załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZ, Załącznik nr 4 do SIWZ