FORMULARZE WNIOSKÓW DO POBRANIA
 
Nazwa wniosku
Plik MS Word (DOC)
W-1 Formularz wniosku o pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego

W-1
 
W-2 Formularz wniosku o pożyczkę dla przedsiębiorców

W-2
 
W-6 Formularz wniosku o umorzenie pożyczki

W-6
 
W-7 Formularz wniosku o pożyczkę pomostową dla jednostek samorządu terytorialnego

W-7
 
W-8 Wniosek o pożyczkę na zadanie inwestycyjne z ochrony atmosfery - formularz dla przedsiębiorców i innych podmiotów

W-8
 
W-9 Wniosek o pożyczkę na zadanie inwestycyjne z ochrony atmosfery - formularz dla jednostek sektora finansów publicznych

W-9
 
W-10 Formularz wniosku o pożyczkę pomostową dla przedsiębiorców

W-10
 
W-12 Formularz wniosku o przekazanie środków dla Państwowej Jednostki Budżetowej

W-12
 
W-19

Na zadania, o których mowa w załączniku do "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie"


W-19
W-20

Wniosek o dotację na zadania, o których mowa w załączniku do Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Wniosek wraz z załącznikami spakowany w archiwum ZIP.