Czyste Powietrze

 • Czyste PowietrzeSzanowni Państwo,

  W dniu 2 września 2019 r. uruchomiona zostanie baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza dostępna będzie pod adresem: czyste-urzadzenia.ios.edu.pl

 • czy3
  WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że mieszkańcy niżej wymienionych gmin pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze mogą uzyskać udając się do siedzib właściwych Urzędów Gmin:

  Lp. powiat gmina
  1 bieszczadzki  Lesko 
  2 bieszczadzki  Lutowiska
  3 brzozowski Dydnia 
  4 dębicki Miasto Dębica 
  5 jarosławski  Jarosław
  6 jarosławski  Laszki 
  7 jarosławski  Roźwienica 
  8 jasielski Jasło 
  9 kolbuszowski  Dzikowiec 
  10 kolbuszowski  Kolbuszowa
  11 krośnieński  Wojaszówka 
  12 leżajski  Leżajsk 
  13 leżajski  Nowa Sarzyna 
  14 lubaczowski Stary Dzików
  15 lubaczowski  Horyniec-Zdrój 
  16 lubaczowski  Lubaczów 
  17 łańcucki Białobrzegi
  18 niżański  Gmina i Miasto Ulanów
  19 niżański  Gmina i Miasto Nisko 
  20 niżański  Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem 
  21 niżański  Jeżowe
  22 niżański  Krzeszów
  23 przemyski Żurawica
  24 przeworski Gać
  25 przeworski Miasto i Gmina Kańczuga 
  26 przeworski Przeworsk
  27 ropczycko-sędziszowski  Ostrów
  28 ropczycko-sędziszowski  Sędziszów Małopolski 
  29 rzeszowski Głogów Małopolski
  30 rzeszowski Miejska Dynów
  31 sanocki Zagórz
  32 stalowowolski  Pysznica
  33 tarnobrzeski  Baranów Sandomierski 

   

   

 • Program Czyste PowietrzeWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.
  Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

  Kluczowe zmiany:

  1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
  2. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska informuje, że z dniem 1 kwietnia 2019 rozpoczynają się bezpłatne warsztaty szkoleniowe skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Celem warsztatów jest przeszkolenie pracowników gmin i starostw z terenu województwa podkarpackiego w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie i aspektów technicznych Programu.

   Warsztaty będą prowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych w ramach programu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

   Miejsce i termin przeprowadzenia warsztatów zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Początek szkoleń o godzinie 9:30. Planowany czas trwania szkolenia 4 - 5 godzin.

   Imienne zgłoszenia uczestników należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

    

    

  3. Program Czyste PowietrzePierwsze decyzje o udzieleniu dotacji na zadania realizowane przez mieszkańców podkarpacia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze!

   Uprzejmie informujemy, ze w dniu 28 lutego 2019 r. Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie podjął 46 pozytywnych decyzji dot. dofinansowania w formie dotacji zadań w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Dotacje uzyskało 46 osób realizujących zadania inwestycyjne polegające na termomodernizacji swoich budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 1 153 000 zł, zaś przyznane dotacje opiewają na kwotę 563 666,30 zł.

   Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli wnioski o dotacje, że będą one sukcesywnie rozpatrywane w roku 2019.

  4. INFORMACJA

   Czyste Powietrze

   Jedynym źródłem informacji o możliwościach, jakie stwarza Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które działają na podstawie zawartego porozumienia w sprawie realizacji Programu.

   Instytucje te udzielają informacji wymaganych Programem, dla skorzystania z możliwości wsparcia finansowego zadań polegających na wymianie źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem i innych działań redukujących poziom zanieczyszczeń.

   Wszelkie deklaracje innych podmiotów rynkowych, oferujących pomoc przy wypełnianiu wniosków i uzyskaniu wsparcia finansowego, czy też doradzających przy wyborze urządzenia grzewczego, nie mają żadnego umocowania ze strony instytucji realizujących Program Priorytetowy "Czyste Powietrze".