Czyste Powietrze

 • Czyste PowietrzeInformujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

 • Czyste PowietrzeSzanowni Państwo,

  W dniu 2 września 2019 r. uruchomiona zostanie baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza dostępna będzie pod adresem: czyste-urzadzenia.ios.edu.pl

 • czy3
  WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że mieszkańcy niżej wymienionych gmin pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze mogą uzyskać udając się do siedzib właściwych Urzędów Gmin:

  Lp. Gmina Adres siedziby gminy
  1 Baranów Sandomierski  Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
  ul. Gen. L. Okulickiego 1
  39-450 Baranów Sandomierski
  2 Besko Urząd Gminy Besko
  ul. Podkarpacka 5
  38-524 Besko
  3 Białobrzegi Urząd Gminy Białobrzegi
  37-114 Białobrzegi 4
  4 Dębica, Miasto Urząd Miejski w Dębicy
  ul. Ratuszowa 2
  39-200 Dębica
  5 Dydnia  Urząd Gminy Dydnia
  Dydnia 224
  36-204 Dydnia
  6 Dynów, Miejska Urząd Miasta Dynów
  ul. Rynek 2
  36-065 Dynów
  7 Dzikowiec  Urząd Gminy Dzikowiec
  ul. Dworska 62
  36-122 Dzikowiec
  8 Gać Urząd Gminy Gać
  Gać 275
  37-207 Gać
  9 Głogów Małopolski Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim
  ul. Rynek 1
   36-060 Głogów Małopolski
  10 Horyniec-Zdrój  Urząd Gminy Horyniec - Zdrój
   Al. Przyjaźni 5
  37-620 Horyniec-Zdrój
  11 Jarosław Urząd Gminy Jarosław
  ul. Piekarska 5
  37-500 Jarosław
  12 Jasło  Urząd Gminy Jasło
  ul. SŁowackiego 4
  38-200 Jasło
  13 Jeżowe Urząd Gminy Jeżowe 
  37-430 Jeżowe 136a
  14 Kańczuga, Miasto i Gmina Miasto i Gmina Kańczuga
  ul. M. Konopnickiej 2
  37-220 Kańczuga    
  15 Kolbuszowa Urząd Gminy  Kolbuszowa
  ul. Obrońców Pokoju 21
  36-100 Kolbuszowa
  16 Krzeszów Urząd Gminy Krzeszów
  ul. Rynek 2
  37-418 Krzeszów
  17 Laszki  Urząd Gminy Laszki
  37-543 Laszki 36
  18 Lesko  Urząd Miasta i Gminy Lesko
  ul. Parkowa 1
  38-600 Lesko
  19 Leżajsk  Urząd Gminy w Leżajsku
  ul. Łukasza Opalińskiego 2
    37-300 Leżajsk
  20 Lubaczów  Urząd Gminy Lubaczów
  ul. Jasna 1
  37- 600 Lubaczów
  21 Lutowiska Urząd Gminy Lutowiska
  Lutowiska 14
  38-713 Lutowiska
  22 Nisko, Gmina i Miasto   Urząd Gminy i Miasta Nisko
   Plac Wolności 14
  37-400 Nisko
  23 Nowa Sarzyna  Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
  ul. Kopernika 1
  37-310 Nowa Sarzyna
  24 Ostrów Urząd Gminy Ostrów
   Ostrów 225
   39-103 Ostrów
  25 Przeworsk Urząd Gminy Przeworsk
  ul. Bernardyńska 1a
  37-200 Przeworsk
  26 Pysznica Urząd Gminy w Pysznicy
  ul. Wolności 322
  37-403 Pysznica
  27 Ropczyce  Urząd Miejski w Ropczycach
  ul. Krisego 1
  39-100 Ropczyce
  28 Roźwienica  Urząd Gminy  Roźwienica
  Roźwienica 1
  37-565 Roźwienica 
  29 Rudnik nad Sanem, Gmina i Miasto  Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
  ul. Rynek 40
  37-420 Rudnik nad Sanem
  30 Sędziszów Małopolski  Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
  ul. Rynek 1
  39-120 Sędziszów Małopolski
  31 Sieniawa, Miasto i Gmina  Urzad Miasta i Gminy Sieniawa
  ul. Rynek 1
  37-530 Sieniawa
  32 Stary Dzików  Urząd Gminy Stary Dzików
  ul. Kościuszki 79
  37-632 Stary Dzików
  33 Tarnobrzeg Urząd Miasta Tarnobrzega
  ul. Kościuszki 32
  39-400 Tarnobrzeg
  34 Ulanów, Gmina i Miasto Urząd Gminy i Miasta Ulanów
  ul. Rynek 5
  37-410 Ulanów 
  35 Wojaszówka   Urząd Gminy  Wojaszówka
  Wojaszówka 115
  38-471  Wojaszówka 
  36 Zagórz Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
  ul. 3 Maja 2
  38-540 Zagórz
  37 Zarzecze Urząd Gminy Zarzecze
  Ul. Długa 7
  37-205 Zarzecze
  38 Żurawica Urząd Gminy Żurawica
  ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1
  37-710 Żurawica

   

   

 • Program Czyste PowietrzeWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.
  Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

  Kluczowe zmiany:

  1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
  2. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska informuje, że z dniem 1 kwietnia 2019 rozpoczynają się bezpłatne warsztaty szkoleniowe skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Celem warsztatów jest przeszkolenie pracowników gmin i starostw z terenu województwa podkarpackiego w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie i aspektów technicznych Programu.

   Warsztaty będą prowadzone przez Zespół Doradców Energetycznych w ramach programu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

   Miejsce i termin przeprowadzenia warsztatów zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Początek szkoleń o godzinie 9:30. Planowany czas trwania szkolenia 4 - 5 godzin.

   Imienne zgłoszenia uczestników należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

    

    

  3. Program Czyste PowietrzePierwsze decyzje o udzieleniu dotacji na zadania realizowane przez mieszkańców podkarpacia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze!

   Uprzejmie informujemy, ze w dniu 28 lutego 2019 r. Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie podjął 46 pozytywnych decyzji dot. dofinansowania w formie dotacji zadań w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Dotacje uzyskało 46 osób realizujących zadania inwestycyjne polegające na termomodernizacji swoich budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 1 153 000 zł, zaś przyznane dotacje opiewają na kwotę 563 666,30 zł.

   Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli wnioski o dotacje, że będą one sukcesywnie rozpatrywane w roku 2019.

  4. INFORMACJA

   Czyste Powietrze

   Jedynym źródłem informacji o możliwościach, jakie stwarza Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które działają na podstawie zawartego porozumienia w sprawie realizacji Programu.

   Instytucje te udzielają informacji wymaganych Programem, dla skorzystania z możliwości wsparcia finansowego zadań polegających na wymianie źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem i innych działań redukujących poziom zanieczyszczeń.

   Wszelkie deklaracje innych podmiotów rynkowych, oferujących pomoc przy wypełnianiu wniosków i uzyskaniu wsparcia finansowego, czy też doradzających przy wyborze urządzenia grzewczego, nie mają żadnego umocowania ze strony instytucji realizujących Program Priorytetowy "Czyste Powietrze".