Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA WFOŚiGW W RZESZOWIE

powołana Decyzją NR 10 Ministra  Środowiska z dnia 26 czerwca 2017 r.
 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Pani Agnieszka Dalbiak   - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Kulig             - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Paweł Pitera              - Członek Rady Nadzorczej
 
Pan Jan Malczewski         - Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Krzanowski     -
Członek Rady Nadzorczej


Zmieniony przez: Ilona Tomczyk
Zmieniono: poniedziałek, 03, lipiec 2017 09:20
Odslony: 30418